Rozdział 12. Zdjęcia elektroniczne

Jasne, trzymanie w dłoni pięknie wydrukowanego na lśniącym papierze, kolorowego zdjęcia (lub fajnego nowego magnesu na lodówkę) z własnej kolekcji cyfrowych obrazów jest gratyfikującym uczuciem. To elektroniczne zdjęcia — a ponieważ są one cyfrowe, możesz zaprezentować je swoim odbiorcom na dziesiątki nowych sposobów. Elektroniczne dzielenie się zdjęciami — poprzez e-mail, stronę internetową czy w formie wygaszacza ekranu — nie tylko nic nie kosztuje, ale daje także niemal natychmiastowe poczucie satysfakcji z bardziej wyrazistego i kolorowego sposobu pokazania swoich zdjęć.

Przesyłanie zdjęć e-mailem

E-mail to idealny sposób na szybkie przesłanie zdjęcia — a nawet garstki zdjęć — do przyjaciół, rodziny lub kolegów ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.