O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Git. Leksykon kieszonkowy

Book Description

Jeśli chciałbyś zgłębić system Git, trafiłeś na doskonałą książkę. Dzięki jej niewielkim rozmiarom możesz mieć ją zawsze przy sobie. Zmiana SVN na Git oprócz poznania nowych pojęć wymaga zmiany sposobu myślenia. Ten leksykon pozwoli Ci w każdej chwili sprawdzić, jak stworzyć nowe repozytorium czy gałąź oraz jak wprowadzić zmiany i przesłać je na centralny serwer. Ponadto dowiesz się, jak śledzić zdalne repozytoria, przeglądać historię zmian i scalać wersje. To doskonała lektura dla wszystkich osób chcących błyskawicznie poznać możliwości Gita i zacząć stosować go w codziennej pracy.

Dzięki tej książce:

 • poznasz filozofię pracy z Gitem
 • stworzysz repozytorium i zaczniesz z niego korzystać
 • nauczysz się pracować z gałęziami kodu
 • biegle opanujesz system Git

Poznaj rozproszony system kontroli wersji!

Table of Contents

 1. Git: Leksykon kieszonkowy
  1. Wstęp
   1. Czym jest Git?
   2. Cele tej książki
   3. Konwencje stosowane w omówieniu
    1. Unix
    2. Powłoka
    3. Składnia poleceń
    4. Konwencje typograficzne
   4. Podziękowania
 2. 1. Czym jest Git?
  1. Wprowadzenie
  2. Terminologia
   1. Gałęzie
   2. Współdzielenie efektów prac
  3. Magazyn obiektów
   1. Obiekty binarne
   2. Drzewo
   3. Zmiana
   4. Różnica między autorem a zatwierdzającym
   5. Podpis kryptograficzny
   6. Etykieta
  4. Identyfikator i skrót SHA-1 obiektu
   1. Bezpieczeństwo
  5. Gdzie znajdują się obiekty?
  6. Graf zmian
  7. Odniesienia
   1. Polecenia powiązane
  8. Gałęzie
  9. Indeks
  10. Scalanie
   1. Scalanie zawartości
   2. Scalanie historii
  11. Wypychanie i wciąganie zmian
   1. Uwagi
 3. 2. Zaczynamy
  1. Konfiguracja podstawowa
   1. Identyfikacja autora
   2. Edytor tekstu
   3. Skracanie identyfikatora zmiany
   4. Stronicowanie
   5. Kolory
   6. Klucze kryptograficzne
   7. Aliasy poleceń
   8. Pomoc
   9. Zobacz również
  2. Tworzenie nowego pustego repozytorium
   1. Opcje
  3. Importowanie istniejącego projektu
  4. Wykluczanie plików
   1. Składnia „wzorców” wykluczania
 4. 3. Zatwierdzanie zmian
  1. Modyfikacje indeksu
   1. Dodawanie nowego pliku
   2. Dodawanie zmian do istniejącego pliku
   3. Dodawanie zmian częściowych
    1. Skrótowce
   4. Usuwanie pliku
   5. Zmiana nazwy pliku
   6. Wycofywanie modyfikacji z indeksu
  2. Zatwierdzanie zmiany
   1. Komunikat z opisem zmiany
   2. Jak organizować zmiany?
   3. Skrótowce
   4. Puste katalogi
   5. Sposób określania i zatwierdzania zmian
 5. 4. Wycofywanie i modyfikowanie zatwierdzonych zmian
  1. Modyfikowanie ostatnio zatwierdzonej zmiany
   1. Dubeltowe pomyłki
  2. Porzucanie ostatnio zatwierdzonej zmiany
   1. Porzucanie ciągu wielu zmian
  3. Wycofywanie zmiany
   1. Częściowe wycofywanie zmiany
  4. Edytowanie sekwencji zmian
   1. Konflikty
   2. Polecenie exec
 6. 5. Praca z gałęziami
  1. Gałąź główna — master
  2. Tworzenie nowej gałęzi
  3. Przełączanie między gałęziami
   1. Niezatwierdzone modyfikacje w bieżącej gałęzi
    1. Przełączenie ze scaleniem
   2. Pliki niemonitorowane
   3. Stan odłączenia
  4. Usuwanie gałęzi
  5. Zmiana nazwy gałęzi
 7. 6. Śledzenie zdalnych repozytoriów
  1. Klonowanie repozytorium
   1. Klonowanie a twarde dowiązania systemu plików
    1. Współdzielenie magazynu obiektów
    2. Repozytoria minimalne
    3. Repozytorium odniesienia
  2. Gałęzie lokalne, zdalne i śledzące
  3. Synchronizacja — wciąganie i wypychanie
   1. Wciąganie
   2. Wypychanie
   3. Domyślne ustawienia operacji wypychania
   4. Wciąganie ze zmianą bazy
   5. Uwagi
  4. Kontrola dostępu
 8. 7. Scalanie
  1. Konflikty scalania
   1. Rozstrzyganie konfliktów scalania
   2. Uwagi
  2. Scalanie w szczegółach
  3. Narzędzia do scalania zawartości
   1. Uwagi
  4. Własne narzędzia scalające
  5. Strategie scalania
  6. Dlaczego ośmiornica?
  7. Scalanie na bazie poprzednich decyzji
 9. 8. Wyrażenia adresujące
  1. Adresowanie pojedynczych zmian
   1. Identyfikator zmiany
   2. Odniesienia
   3. Nazwy rozpatrywane względem danej zmiany
   4. Nazwy rozpatrywane względem rejestru odniesień
    1. Gałąź pochodzenia
   5. Dopasowywanie komunikatu z opisem zmiany
    1. Uwagi
   6. Łańcuchy odniesień
   7. Adresowanie ścieżki do pliku
  2. Adresowanie zbiorów zmian
 10. 9. Przeglądanie historii zmian
  1. Format polecenia
  2. Formaty wyjściowe
  3. Definiowanie własnych formatów
   1. Uwagi
  4. Ograniczanie listy zmian do wypisania
  5. Wyrażenia regularne
  6. Rejestr odniesień
  7. Uzupełnienie odniesieniami
  8. Format daty
  9. Listy zmodyfikowanych plików
  10. Wykrywanie zmian nazw i kopiowania plików
   1. Wykrywanie kopii
  11. Przepisywanie nazwisk i adresów
   1. Skracanie nazwisk
  12. Wyszukiwanie zmian
  13. Pokazywanie plików różnicowych
  14. Kolorowanie różnic
  15. Pokazywanie różnic wyrazowych
  16. Porównywanie gałęzi
   1. Wyświetlanie jednej ze stron
  17. Pokazywanie notek
  18. Kolejność prezentacji zmian
  19. Upraszczanie historii
  20. Polecenia powiązane
   1. git cherry
   2. git shortlog
 11. 10. Modyfikowanie historii zmian
  1. Zmiana bazy
   1. Wycofanie zmiany bazy
  2. Importowanie zawartości z innego repozytorium
   1. Importowanie historii rozłącznej
   2. Importowanie liniowej historii
   3. Importowanie nieliniowej historii
  3. Skalpel — polecenie git replace
   1. Urealnianie korekty zmiany
  4. Młot — polecenie git filter-branch
   1. Przykłady
    1. Wymazywanie plików
    2. Przesuwanie zawartości do podkatalogu
    3. Aktualizacja etykiet
  5. Uwagi
 12. 11. Pliki różnicowe
  1. Aplikowanie plików różnicowych
  2. Łaty z informacjami o zmianach
 13. 12. Dostęp zdalny
  1. SSH
  2. HTTP
  3. Zapisywanie nazwy użytkownika
  4. Zapisywanie hasła
  5. Informacje dodatkowe
 14. 13. Różne
  1. git cherry-pick
  2. git notes
   1. git notes — polecenia
  3. git grep
   1. Łączenie wyrażeń regularnych
   2. Co można przeszukiwać?
   3. Co można pokazywać?
   4. Sterowanie dopasowywaniem
  4. git rev-parse
  5. git clean
  6. git stash
   1. git stash — polecenia
    1. save
    2. list
    3. show
    4. pop
    5. apply
    6. branch <gałąź> [stan]
    7. drop [stan]
    8. clear
  7. git show
  8. git tag
   1. Usuwanie etykiety z repozytorium zdalnego
   2. Podążanie za etykietami
   3. Antydatowanie etykiet
  9. git diff
   1. git diff
   2. git diff --staged
   3. git diff <zmiana>
   4. git diff <A> <B>
   5. Opcje i argumenty
  10. git instaweb
  11. Wtyczki
  12. Narzędzia do wizualizacji stanu repozytorium
  13. Moduły zewnętrzne
 15. 14. Jak...
  1. ...używać centralnego repozytorium?
  2. ...skorygować ostatnio zatwierdzoną zmianę?
  3. ...skorygować n ostatnio zatwierdzonych zmian?
  4. ...wycofać n ostatnio zatwierdzonych zmian?
  5. ...wykorzystać opis z innej zmiany?
  6. ...nałożyć pojedynczą zmianę na inną gałąź?
  7. ...wypisać listę plików w konflikcie podczas scalania?
  8. ...uzyskać zestawienie gałęzi?
  9. ...uzyskać dane o stanie drzewa roboczego i indeksu?
  10. ...wpisać do indeksu wszystkie bieżące modyfikacje plików drzewa roboczego?
  11. ...pokazać bieżące modyfikacje plików drzewa roboczego?
  12. ...zachować i przywrócić bieżące modyfikacje drzewa roboczego i indeksu?
  13. ...utworzyć gałąź bez przełączania się na nią?
  14. ...wypisać pliki zmodyfikowane wybraną zmianą?
  15. ...pokazać modyfikacje wprowadzone przez zmianę?
  16. ...uzyskać dopełnianie nazw gałęzi, etykiet itp.?
  17. ...wypisać wszystkie repozytoria zdalne?
  18. ...zmienić adres URL repozytorium zdalnego?
  19. ...usunąć stare gałęzie śledzące nieistniejące już gałęzie pochodzenia?
  20. ...użyć polecenia git log...
   1. ...żeby odnaleźć zmianę wykonaną, ale utraconą?
   2. ...żeby nie wypisywać plików różnicowych dla zmian początkowych?
   3. ...żeby pokazać modyfikacje ujęte w każdej ze zmian?
   4. ...żeby pokazać nie tylko autorów, ale również zatwierdzających zmiany?
 16. Indeks
 17. Copyright