O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Zaczynamy

W tym rozdziale zaczniemy pracę z Gitem od ustawienia preferencji konfiguracji, a także zapoznamy się z podstawami operacji tworzenia nowego repozytorium i zapełniania go zawartością.

Konfiguracja podstawowa

Zanim zaczniemy, powinniśmy za pomocą polecenia git config ustawić kilka najważniejszych parametrów konfiguracyjnych. Polecenie to służy do wczytywania i modyfikacji ustawień Gita na poziomie pojedynczego repozytorium, na poziomie globalnym (wszystkie repozytoria użytkownika) użytkownika albo na poziomie systemowym. Osobista konfiguracja użytkownika jest przechowywana w pliku ~/.gitconfig; jest to zwyczajny plik tekstowy, który można również modyfikować bezpośrednio. Jego format to tak zwany styl INI (od rozszerzenia typowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required