ROZDZIAŁ 6.

Pobieranie

Być może nigdy nie będziesz musiał klonować (pobierać) repozytorium. Na podstawie lektury poprzednich rozdziałów przekonałeś się, że za pomocą interfejsu WWW GitHuba można bez trudu zapoznać się z bieżącym stanem projektu, edytować jego treść, współpracować z zespołem, a także tworzyć i konfigurować repozytoria. Sklonowanie istniejącego repozytorium bywa jednak konieczne. W tym rozdziale przeczytasz o tym, do czego może się przydać kopiowanie repozytorium, a także jak to zrobić za pomocą klienta GitHuba dla systemów Windows i Mac OS. Jeśli używasz Linuksa, to zapewne najwygodniej będzie Ci zainstalować program Git i zapoznać się z jego poleceniami umożliwiającymi pracę z repozytoriami Gita z poziomu wiersza poleceń — to ...

Get GitHub. Przyjazny przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.