Go

Book description

Ta książka, podobnie jak inne pozycje serii Rusz głową!, została przygotowana zgodnie z najnowszymi odkryciami nauk poznawczych, teorii uczenia się i neurofizjologii. Oznacza to tyle, że dzięki niej będziesz się uczyć zgodnie z zasadami pracy swojego mózgu
zaangażujesz umysł, wykorzystasz wiele zmysłów i niepostrzeżenie przyswoisz język programowania Go. Innymi słowy
w naturalny sposób zaczniesz programować! Niecodzienny wygląd i struktura książki sprawiają, że zamiast klasycznego podręcznika otrzymujesz polisensoryczne doświadczenie poznawcze, zaprojektowane tak, aby uzyskać umiejętności przydatne każdemu deweloperowi! Nawet jeśli musisz posługiwać się innymi językami programowania, dzięki tej pozycji nauczysz się technik i praktyk, które będziesz stale wykorzystywać podczas kodowania!

Table of contents

 1. Spis treści (1/4)
 2. Spis treści (2/4)
 3. Spis treści (3/4)
 4. Spis treści (4/4)
 5. Wprowadzenie
  1. Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  2. Wiemy, co sobie myślisz
  3. Wiemy, co sobie myśli Twój mózg
  4. Metapoznanie — myślenie o myśleniu
  5. Oto co zrobiliśmy
  6. Przeczytaj to
  7. Podziękowania
 6. ROZDZIAŁ 1. Zaczynajmy. Podstawy składni
  1. Do biegu, gotowi, Go!
  2. Narzędzie Go Playground
  3. Co to wszystko znaczy?
  4. A jeśli coś się nie powiedzie?
  5. Wywoływanie funkcji
  6. Funkcja Println
  7. Używanie funkcji z innych pakietów
  8. Wartości zwracane przez funkcje
  9. Szablon programu w Go
  10. Łańcuchy znaków
  11. Runy
  12. Wartości logiczne
  13. Liczby
  14. Operacje matematyczne i porównania
  15. Typy
  16. Deklarowanie zmiennych
  17. Wartości zerowe
  18. Krótkie deklaracje zmiennych
  19. Reguły tworzenia nazw
  20. Konwersje
  21. Instalowanie Go na komputerze
  22. Kompilowanie kodu w języku Go
  23. Narzędzia języka Go
  24. Szybkie sprawdzanie działania kodu za pomocą polecenia go run
  25. Twój przybornik do Go
 7. ROZDZIAŁ 2. Jaki kod uruchomić w następnej kolejności? Instrukcje warunkowe i pętle
  1. Wywoływanie metod
  2. Obliczanie oceny
  3. Funkcje i metody zwracające wiele wartości
  4. Rozwiązanie 1. Zignorować wartość błędu za pomocą pustego identyfikatora
  5. Rozwiązanie 2. Obsługa błędu
  6. Instrukcje warunkowe
  7. Warunkowe rejestrowanie błędu krytycznego
  8. Unikaj zakrywania nazw
  9. Przekształcanie łańcuchów znaków na liczby
  10. Bloki
  11. Bloki i zasięg zmiennych
  12. Program do wystawiania ocen jest gotowy!
  13. Tylko jedna zmienna w krótkiej deklaracji zmiennej musi być nowa
  14. Napiszmy grę
  15. Nazwy pakietów a ścieżki importowania
  16. Generowanie liczby losowej
  17. Pobieranie liczby całkowitej z klawiatury
  18. Porównywanie wytypowanej liczby z docelową
  19. Pętle
  20. Instrukcje inicjalizacji i instrukcje wykonywane po iteracji są opcjonalne
  21. Używanie pętli w grze w zgadywanie liczb
  22. Wychodzenie z pętli zgadywania liczby
  23. Ujawnianie docelowej liczby
  24. Gratulacje, gra jest kompletna!
  25. Twój przybornik do Go
 8. ROZDZIAŁ 3. Wywołaj mnie. Funkcje
  1. Powtarzający się kod
  2. Formatowanie danych wyjściowych z użyciem funkcji Printf i Sprintf
  3. Instrukcje formatowania
  4. Formatowanie długości wartości
  5. Formatowanie długości liczb ułamkowych
  6. Używanie funkcji Printf w kalkulatorze ilości farby
  7. Deklarowanie funkcji
  8. Deklarowanie parametrów funkcji
  9. Używanie funkcji w kalkulatorze ilości farby
  10. Funkcje i zasięg zmiennych
  11. Wartości zwracane przez funkcje
  12. Używanie zwracanej wartości w kalkulatorze ilości farby
  13. W funkcji paintNeeded potrzebna jest obsługa błędów
  14. Wartości błędów
  15. Deklarowanie wielu zwracanych wartości
  16. Używanie wielu zwracanych wartości w funkcji paintNeeded
  17. Zawsze obsługuj błędy!
  18. W parametrach funkcji zapisywane są kopie argumentów
  19. Wskaźniki
  20. Typy wskaźnikowe
  21. Pobieranie lub modyfikowanie wartości wskazywanej przez wskaźnik
  22. Używanie wskaźników w funkcjach
  23. Poprawianie funkcji double z użyciem wskaźników
  24. Twój przybornik do Go
 9. ROZDZIAŁ 4. Pakiety kodu. Pakiety
  1. Różne programy, ta sama funkcja
  2. Współdzielenie kodu w programach z użyciem pakietów
  3. Kod pakietów jest przechowywany w obszarze roboczym języka Go
  4. Tworzenie nowego pakietu
  5. Importowanie pakietów do programu
  6. W pakietach używany jest ten sam układ plików
  7. Konwencje tworzenia nazw pakietów
  8. Kwalifikatory w postaci nazw pakietów
  9. Przenoszenie wspólnego kodu do pakietu
  10. Stałe
  11. Zagnieżdżone katalogi pakietów i ścieżki importowania
  12. Instalowanie programów wykonywalnych za pomocą instrukcji go install
  13. Modyfikowanie obszaru roboczego za pomocą zmiennej środowiskowej GOPATH
  14. Ustawianie zmiennej GOPATH
  15. Publikowanie pakietów
  16. Pobieranie i instalowanie pakietów z użyciem polecenia go get
  17. Wczytywanie dokumentacji pakietu za pomocą polecenia go doc
  18. Dokumentowanie pakietów z użyciem komentarzy narzędzia doc
  19. Wyświetlanie dokumentacji w przeglądarce internetowej
  20. Udostępnianie dokumentacji w formacie HTML na swoje potrzeby za pomocą narzędzia godoc
  21. Serwer narzędzia godoc udostępnia też TWOJE pakiety!
  22. Twój przybornik do Go
 10. ROZDZIAŁ 5. Na liście. Tablice
  1. Tablice przechowują kolekcje wartości
  2. Wartości zerowe w tablicach
  3. Literały tablicowe
  4. Funkcje z pakietu fmt potrafią obsługiwać tablice
  5. Dostęp do elementów tablicy w pętli
  6. Sprawdzanie długości tablicy za pomocą funkcji len
  7. Bezpieczne przetwarzanie tablic w pętli za pomocą instrukcji for…range
  8. Używanie pustego identyfikatora w pętlach for…range
  9. Obliczanie sumy liczb z tablicy
  10. Pobieranie średniej liczb z tablicy
  11. Wczytywanie pliku tekstowego
  12. Wczytywanie pliku tekstowego do tablicy
  13. Modyfikowanie programu average, aby wczytywał plik tekstowy
  14. Nasz program potrafi przetwarzać tylko trzy wartości!
  15. Twój przybornik do Go
 11. ROZDZIAŁ 6. Problem dołączania elementów. Wycinki
  1. Wycinki
  2. Literały wycinków
  3. Operator wycinka
  4. Tablice podstawowe
  5. Modyfikowanie podstawowych tablic i wycinków
  6. Dodawanie elementów do wycinka za pomocą funkcji append
  7. Wycinki i wartości zerowe
  8. Wczytywanie dodatkowych wierszy plików z użyciem wycinków i funkcji append
  9. Sprawdzanie poprawionego programu
  10. Zwracanie wycinka nil po wystąpieniu błędu
  11. Argumenty wiersza poleceń
  12. Pobieranie argumentów wiersza poleceń z wycinka os.Args
  13. Operator wycinka można stosować do innych wycinków
  14. Modyfikowanie programu, aby używał argumentów wiersza poleceń
  15. Funkcje wariadyczne
  16. Stosowanie funkcji wariadycznych
  17. Użycie funkcji wariadycznej do obliczania średnich
  18. Przekazywanie wycinków do funkcji wariadycznych
  19. Wycinki uratowały sytuację!
  20. Twój przybornik do Go
 12. ROZDZIAŁ 7. Nazywanie danych. Mapy
  1. Zliczanie głosów
  2. Wczytywanie nazwisk z pliku
  3. Zliczanie nazwisk w trudny sposób, z użyciem wycinków
  4. Mapy
  5. Literały map
  6. Wartości zerowe w mapach
  7. Wartość zerowa zmiennej reprezentującej mapę to nil
  8. Jak odróżnić wartości zerowe od przypisanych?
  9. Usuwanie par klucz – wartość za pomocą funkcji delete
  10. Modyfikowanie programu zliczającego głosy, aby użyć map
  11. Używanie pętli for…range do map
  12. Pętla for...range przetwarza mapy w losowej kolejności!
  13. Modyfikowanie programu zliczającego głosy — zastosowanie pętli for...range
  14. Program do zliczania głosów jest kompletny!
  15. Twój przybornik do Go
 13. ROZDZIAŁ 8. Tworzenie struktur do przechowywania danych. Struktury
  1. Wycinki i mapy przechowują wartości JEDNEGO typu
  2. Struktury są tworzone z wartości WIELU typów
  3. Dostęp do pól struktury za pomocą operatora kropki
  4. Zapisywanie danych prenumeratorów w strukturze
  5. Typy zdefiniowane i struktury
  6. Używanie typu zdefiniowanego na dane prenumeratorów magazynu
  7. Używanie typów zdefiniowanych razem z funkcjami
  8. Modyfikowanie struktury z użyciem funkcji
  9. Dostęp do pól struktur za pomocą wskaźnika
  10. Przekazywanie dużych struktur z użyciem wskaźników
  11. Przenoszenie typu struktury do innego pakietu
  12. Nazwa zdefiniowanego typu musi zaczynać się wielką literą, aby została wyeksportowana
  13. Nazwy pól struktury muszą zaczynać się wielką literą, aby zostały wyeksportowane
  14. Literały struktur
  15. Tworzenie struktury typu Employee
  16. Tworzenie struktury typu Address
  17. Dodawanie struktury jako pola w innym typie
  18. Podawanie wartości struktury w innej strukturze
  19. Anonimowe pola struktur
  20. Zagnieżdżanie struktur
  21. Typy zdefiniowane są gotowe!
  22. Twój przybornik do Go
 14. ROZDZIAŁ 9. Jesteś w moim typie. Typy zdefiniowane
  1. Błędne typy w rzeczywistym życiu
  2. Typy zdefiniowane z prostymi typami bazowymi
  3. Typy zdefiniowane i operatory
  4. Przekształcenia między typami z użyciem funkcji
  5. Rozwiązywanie kolizji nazw funkcji z użyciem metod
  6. Definiowanie metod
  7. Parametr odbiorcy metody jest (prawie) identyczny jak inne parametry
  8. Metoda działa (prawie) jak funkcja
  9. Wskaźniki jako parametry odbiorcy metody
  10. Przeliczanie litrów i mililitrów na galony z użyciem metod
  11. Przeliczanie galonów na litry i mililitry z użyciem metod
  12. Twój przybornik do Go
 15. ROZDZIAŁ 10. Zachowaj to dla siebie. Hermetyzacja i zagnieżdżanie
  1. Tworzenie typu strukturalnego Date
  2. Użytkownicy przypisują do pól struktury Date nieprawidłowe wartości!
  3. Settery
  4. W setterze jako odbiorcę trzeba podać wskaźnik
  5. Dodawanie pozostałych setterów
  6. Dodawanie sprawdzania poprawności danych do metod
  7. Pola nadal mogą zostać ustawione na błędne wartości!
  8. Przenoszenie typu Date do innego pakietu
  9. Jak sprawić, by pola z typu Date nie były eksportowane?
  10. Dostęp do nieeksportowanych pól za pomocą eksportowanych metod
  11. Gettery
  12. Hermetyzacja
  13. Zagnieżdżanie typu Date w typie Event
  14. Nieeksportowane pola nie są promowane
  15. Eksportowane metody są promowane w taki sam sposób jak pola
  16. Hermetyzowanie pola Title z typu Event
  17. Promowane metody są dostępne w taki sam sposób jak metody typu zewnętrznego
  18. Pakiet calendar jest gotowy!
  19. Twój przybornik do Go
 16. ROZDZIAŁ 11. Co potrafisz zrobić? Interfejsy
  1. Dwa różne typy mające te same metody
  2. Parametr metody, który przyjmuje wartości tylko jednego typu
  3. Interfejsy
  4. Definiowanie typu implementującego interfejs
  5. Typy konkretne i typy interfejsowe
  6. Przypisz wartość dowolnego typu implementującego interfejs
  7. Wywoływać można tylko metody zdefiniowane w interfejsie
  8. Poprawianie funkcji playList z użyciem interfejsu
  9. Asercje typów
  10. Nieudane asercje typów
  11. Unikanie paniki po niepowodzeniu asercji
  12. Testowanie typów TapePlayer i TapeRecorder z użyciem asercji typów
  13. Interfejs error
  14. Interfejs Stringer
  15. Pusty interfejs
  16. Twój przybornik do Go
 17. ROZDZIAŁ 12. Znów stań na nogi. Przywracanie stanu po awarii
  1. Jeszcze o wczytywaniu liczb z pliku
  2. Błędy powodują, że plik nie zostanie zamknięty
  3. Odraczanie wywołań funkcji
  4. Przywracanie stanu po błędach z użyciem odroczonych wywołań funkcji
  5. Używanie odroczonych wywołań do gwarantowania zamknięcia plików
  6. Wyświetlanie plików z katalogu
  7. Wyświetlanie plików z podkatalogów (bardziej skomplikowane)
  8. Wywołania funkcji rekurencyjnych
  9. Rekurencyjne wyświetlanie zawartości katalogu
  10. Obsługa błędów w funkcji rekurencyjnej
  11. Uruchamianie procedury paniki
  12. Ślad stosu
  13. Odroczone wywołania ukończone przed awarią
  14. Stosowanie funkcji panic w funkcji scanDirectory
  15. Kiedy wywoływać panikę?
  16. Funkcja recover
  17. Funkcja recover zwraca wartość z wywołania panic
  18. Przywracanie stanu po wywołaniu funkcji panic w funkcji scanDirectory
  19. Ponowne wywołanie funkcji panic
  20. Twój przybornik do Go
 18. ROZDZIAŁ 13. Udostępnianie kodu. Wątki goroutine i kanały
  1. Pobieranie stron internetowych
  2. Wielozadaniowość
  3. Współbieżność z użyciem wątków goroutine
  4. Używanie wątków goroutine
  5. Używanie wątków goroutine w funkcji responseSize
  6. Brak bezpośredniej kontroli nad wykonywaniem wątków goroutine
  7. Instrukcji go nie można używać razem ze zwracaniem wartości
  8. Wysyłanie i przyjmowanie wartości z użyciem kanałów
  9. Synchronizowanie wątków goroutine za pomocą kanałów
  10. Obserwowanie synchronizacji wątków goroutine
  11. Zastosowanie kanałów do poprawienia programu zwracającego wielkość stron
  12. Modyfikowanie kanału, aby przesyłał strukturę
  13. Twój przybornik do Go
 19. ROZDZIAŁ 14. Kontrola jakości kodu. Testy zautomatyzowane
  1. Testy zautomatyzowane wykrywają błędy, zanim zrobi to ktoś inny
  2. Funkcja, dla której należało przygotować testy zautomatyzowane
  3. Spowodowaliśmy błąd
  4. Pisanie testów
  5. Uruchamianie testów za pomocą polecenia go test
  6. Testowanie zwracanych wartości
  7. Tworzenie szczegółowych komunikatów o niepowodzeniu testów za pomocą funkcji Errorf
  8. Funkcje pomocnicze w testach
  9. Sprawianie, by testy kończyły się powodzeniem
  10. Programowanie sterowane testami
  11. Następny błąd do naprawienia
  12. Uruchamianie określonego zbioru testów
  13. Testy sterowane tabelami
  14. Stosowanie testów do poprawiania kodu powodującego panikę
  15. Twój przybornik do Go
 20. ROZDZIAŁ 15. Reagowanie na żądania. Aplikacje internetowe
  1. Pisanie aplikacji internetowych w języku Go
  2. Przeglądarki, żądania, serwery i odpowiedzi
  3. Prosta aplikacja internetowa
  4. Twój komputer rozmawia sam ze sobą
  5. Omówienie prostej aplikacji internetowej
  6. Ścieżki do zasobów
  7. Reagowanie w inny sposób na różne ścieżki do zasobów
  8. Funkcje pierwszoklasowe
  9. Przekazywanie funkcji do innych funkcji
  10. Funkcje jako typy
  11. Co dalej?
  12. Twój przybornik do Go
 21. ROZDZIAŁ 16. Stosowanie szablonów. Szablony HTML
  1. Księga gości
  2. Funkcje do obsługi żądań i sprawdzanie błędów
  3. Tworzenie katalogu projektu i wypróbowywanie aplikacji
  4. Tworzenie listy wpisów w HTML-u
  5. Zwracanie stron HTML w aplikacji
  6. Pakiet text/template
  7. Stosowanie interfejsu io.Writer razem z metodą Execute szablonu
  8. Typy ResponseWriter i os.Stdout implementują interfejs io.Writer
  9. Wstawianie danych do szablonów z użyciem akcji
  10. Tworzenie opcjonalnych części szablonu za pomocą akcji if
  11. Powtarzanie sekcji szablonu za pomocą akcji range
  12. Wstawianie pól struktury do szablonu za pomocą akcji
  13. Wczytywanie wycinka z wpisami z pliku
  14. Struktura do przechowywania wpisów i ich liczby
  15. Modyfikowanie szablonu w celu umieszczenia w nim wpisów
  16. Umożliwianie użytkownikom dodawania danych za pomocą formularzy HTML-owych
  17. Odpowiedź z formularzem HTML-owym
  18. Żądania przesłania formularza
  19. Ścieżki i metody HTTP do przesyłania formularzy
  20. Pobieranie z żądania wartości pól formularza
  21. Zapisywanie danych z formularza
  22. Przekierowania HTTP
  23. Kompletny kod aplikacji
  24. Twój przybornik do Go
 22. DODATEK A. Zrozumieć funkcję os.OpenFile. Otwieranie plików
  1. Zrozumieć funkcję os.OpenFile
  2. Przekazywanie do funkcji os.OpenFile stałych reprezentujących opcje
  3. Notacja dwójkowa
  4. Operatory bitowe
  5. Bitowy operator I
  6. Bitowy operator LUB
  7. Stosowanie bitowego operatora LUB dla stałych z pakietu os
  8. Stosowanie bitowego operatora LUB do poprawienia opcji funkcji os.OpenFile
  9. Uniksowe uprawnienia do plików
  10. Reprezentowanie uprawnień za pomocą typu os.FileMode
  11. Notacja ósemkowa
  12. Przekształcanie wartości ósemkowych na wartości typu FileMode
  13. Objaśnienie wywołań funkcji os.OpenFile
 23. DODATEK B. Sześć kwestii, które nie zostały opisane. Pozostałości
  1. Numer 1. Inicjalizacja w instrukcji if
  2. Numer 2. Instrukcja switch
  3. Numer 3. Inne typy proste
  4. Numer 4. Jeszcze o runach
  5. Numer 5. Kanały buforowane
  6. Numer 6. Dalsza lektura

Product information

 • Title: Go
 • Author(s): Jay McGavren
 • Release date: April 2020
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9788328361522