Rozdział 6. Słowa kluczowe

Jaka jest rola słów kluczowych na aukcjach w AdWordsie?

Słowa kluczowe są podstawą aukcji w AdWordsie. Aukcje te polegają na rywalizacji między wszystkimi reklamodawcami, którzy chcą, aby ich reklamy pojawiały się po wpisaniu przez użytkownika danego słowa kluczowego lub podobnego zwrotu. Reklamodawcy w AdWordsie podają maksymalną kwotę, jaką są gotowi zapłacić za kliknięcie reklamy (opisywaną w koncie jako Maks. CPC, co oznacza maksymalną stawkę za kliknięcie). W AdWordsie zwycięzcą nie zawsze jest firma, która oferuje najwyższą stawkę — ważnym czynnikiem jest też jakość. Stawki za słowa kluczowe i jakość tych słów pozwalają określić zwycięzców aukcji, a także rzeczywisty koszt poszczególnych kliknięć. Jak więc rozpocząć ...

Get Google AdWords now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.