O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Przechytrzyć alergie

UWIELBIAM WYZWANIE GOTOWANIA Z OGRANICZENIAMI. W przypadku alergii wyzwanie polega na przygotowaniu pożywienia, w którym pewne składniki są wyeliminowane.

Alergie pokarmowe są wynikiem reakcji systemu immunologicznego organizmu na pewne rodzaje białek. Układ odpornościowy niektórych ludzi nie rozpoznaje wybranych białek i uznaje je za szkodliwe, uruchamiając reakcję histaminową, która ma prowadzić do ich unieszkodliwienia. Do reakcji histaminowej może dojść w ciągu kilku minut lub kilku godzin po spożyciu potencjalnie niebezpiecznych produktów spożywczych. Wśród mniej groźnych reakcji wymienia się: wrażenie mrowienia na języku lub na ustach, swędzenie oczu, katar lub wypryski skórne, utrzymujące się od kilku godzin ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required