Rozdział 1. Witajcie w kuchni!

Nas, maniaków komputerowych, pasjonatów najnowszych technologii, żyjących w świecie sztucznej inteligencji, niewolników internetu, zagorzałych zwolenników (lub przeciwników) systemów ze znakiem jabłuszka, obsesjonistów zafiksowanych na forach, gdzie z uporem godnym większej sprawy przekonujemy innych o wyższości karty graficznej spod znaku ATI (lub nVidii)[1], fascynuje wiedza dotycząca złożoności funkcjonowania różnych przedmiotów... chcemy wiedzieć, jak i dlaczego działają. A większość z nas zazwyczaj coś jada.

Współczesny pasjonat komputerów to ktoś więcej niż tylko nieco bardziej wyrafinowana wersja stereotypowego maniaka filmowego z lat 80. ubiegłego wieku. Prawdą jest jednak, że istnieją także współczesne bezpośrednie ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.