O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Myśl jak haker

Hack (ang.): 1. (Rzeczownik) pierwotnie — szybko wykonana praca, w wyniku której udaje się osiągnąć oczekiwany efekt końcowy (choć w niespecjalnie poprawny sposób). 2. (Rzeczownik) świetnie napisany program, realizujący dokładnie to, czego zażyczył sobie jego autor, ale którego stworzenie było prawdopodobnie bardzo czasochłonne.

Jargon File Erica S. Raymonda

Hacker (ang.): osoba doskonale obeznana z działaniem systemu, komputera lub sieci komputerowych. Termin ten bywa nadużywany często w pejoratywnym znaczeniu, podczas gdy w odniesieniu do osób działających nielegalnie i na szkodę innych powinno się raczej używać terminu „cracker”.

RFC1392, Internet Engineering Task Force

W mojej mikrofalówce nie ma przycisku z cyfrą „3”. Zawsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required