Organizacja kuchni

A zatem wybrałeś już przepis i korci Cię, aby czym prędzej wziąć się do roboty? I co teraz? Poza skompletowaniem listy składników w sklepie spożywczym z listą zakupów w dłoni? Jest jeszcze kilka rzeczy, które powinieneś zrobić, żeby uniknąć porażki w kuchni, zanim dotkniesz nożem deski do krojenia.

Kalibracja instrumentów

Naukowiec może prowadzić eksperymenty i obserwacje tylko z taką dokładnością, na jaką pozwalają mu urządzenia, którymi dysponuje. Nie chcę przez to powiedzieć, iż działania w kuchni podlegają takim samym rygorom jak te prowadzone w laboratorium, ale jeśli próbujesz upiec dobre ciasto albo kurczaka z różna, a temperatura w Twoim piekarniku różni się o 28°C od wymaganej, to wynik Twojego działania nie będzie przypominał ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.