O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metoda analityczna

W ostatnich latach podejmowano liczne próby opracowania naukowego modelu pozwalającego przewidzieć, w jaki sposób wpłyną na siebie określone smaki. Chociaż system tego rodzaju nie sprawdza się za bardzo w codziennych zadaniach kulinarnych realizowanych w domowych pieleszach, odgrywa pewną rolę w metodyce badań nad nowymi rozwiązaniami kombinacji smaków. Jest też wykorzystywany przez przemysł gastronomiczny oraz kilku elitarnych mistrzów kulinarnych.

Notatka

Słowo ostrzeżenia i wyjaśnienia: wybór smaku łechcącego podniebienie — albo przynajmniej takiego, który wywołuje emocjonalną reakcję na fundamencie wspomnień z przeszłości — jest działaniem z pogranicza sztuki i nauki. Dlatego żaden wzór matematyczny nie może gwarantować uchwycenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required