O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Spulchnianie chemiczne

Chociaż drożdże umożliwiają wypiek wielu smakowitych produktów, z ich użyciem wiążą się dwie potencjalne wady związane z aspektem czasu i aromatu. Wytwórcy komercyjni nastawieni na duże ilości produktów i ludzie cierpiący na ciągły brak czasu nie zawsze mogą pozwolić sobie na oczekiwanie, aż drożdże zrobią to, co do nich należy. No i jest jeszcze kwestia zapachu i smaku mikstury na bazie drożdży — niespecjalnie pasującej na przykład do aromatu ciastka czekoladowego. Wad drożdży nie mają środki służące do spulchniania chemicznego.

Substancje spulchniające dzieli się na dwie kategorie:

Sodę oczyszczoną

Wodorowęglan sodu — rozpuszcza się w wodzie i reaguje z kwasami, tworząc dwutlenek węgla.

Proszek do pieczenia

Niezależny system ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required