O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Chemiczne dodatki do żywności stosowane współcześnie w przemyśle

Na przestrzeni minionego wieku przemysł spożywczy opracował i zaadaptował pewną liczbę związków i substancji chemicznych, które miały wspomóc producentów w działaniach wynikających z ekonomii skali — masowej produkcji żywności. Zapobieganie chorobom, utrzymanie świeżości, kontrola kosztów oraz działania mające na celu reagowanie na zmieniające się potrzeby odbiorców — wszystkie te zagadnienia wiązały się ze sporymi wyzwaniami. Produkcja wielkiej ilości pożywienia prowadziła do wydłużenia okresu dzielącego zbiór produktów rolnych i konsumpcję, zwiększając prawdopodobieństwo zepsucia się żywności, dając pasożytom i bakteriom więcej czasu na namnażanie i rozwój. Konieczność agregacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required