Jak używać tej książki?

Można korzystać z niej na wiele różnych sposobów.

Jeśli chcesz „po prostu gotować”, znajdź indeks przepisów, wybierz ten, który Ci odpowiada, i otwórz na wybranej stronie. Towarzyszący przepisowi tekst zawierać będzie pewne powiązane tematycznie aspekty naukowe. Chociaż przepisy znajdujące się w tej książce wybrane zostały w celu uzupełnienia i zobrazowania kwestii naukowych, nie zmienia to faktu, że są też recepturami na znakomite, smaczne potrawy. Większość z nich zawiera opis przygotowania pojedynczego komponentu — na przykład żeberek — bez elementów towarzyszących, składających się na kompletne danie. Dzięki temu możliwe stało się skoncentrowanie na wybranej części wiedzy merytorycznej, którą zajmujemy się w danym rozdziale, ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.