Grafika w Internecie

Book description

Spraw, by Twoja strona wyglšda?a profesjonalnie!

 • Jaki format wybra? dla plików graficznych?
 • Jak tworzy? grafik? u?ytkowš?
 • Jak wykorzysta? grafik? wektorowš?

Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczš tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma, w jakiej sš one podane, równie? ma znaczenie. Osišgni?cie równowagi w tym zakresie nie jest rzeczš ?atwš. Jak sprawi?, ?eby nie dosz?o do przerostu formy nad tre?ciš? Jak zapewni? optymalny stosunek jako?ci u?ytych grafik do ich obj?to?ci (w ko?cu przepustowo?? ?šczy nie jest niesko?czona)? Przy du?ej liczbie odwiedzajšcych ró?nica kilku kilobajtów mo?e prze?o?y? si? na ogromny wzrost obciš?enia ?šczy, a co za tym idzie, wzrost kosztów utrzymania strony. Wydawa?oby si?, ?e te i wiele innych kwestii mogš rozwišza? tylko profesjonali?ci. Jednak wcale nie musi tak by?! Ka?dy, kto przeczyta t? ksiš?k?, b?dzie czu? si? swobodnie w zagadnieniach zwišzanych z publikacjš i wykorzystaniem grafiki w Internecie!

Dzi?ki ksiš?ce "Grafika w internecie" poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plików graficznych oraz poka?e, do czego ka?dy z nich nadaje si? najlepiej. Zdob?dziesz wiedz? na temat dost?pnych narz?dzi do obróbki grafiki -- zarówno tych p?atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz si? tworzy? miniatury zdj?? i uk?ada? zdj?cia na stronie. Dowiesz si?, jak tworzy? grafik? u?ytkowš, jakie zasady obowišzujš przy pracy z grafikš wektorowš oraz jakie mo?liwo?ci drzemiš w formacie SVG. Na koniec zapoznasz si? z tematami zwišzanymi z projektowaniem stron internetowych -- zrozumiesz, jak wykorzysta? kaskadowe arkusze stylów (CSS), jak przygotowa? dobrš i przejrzystš stron? oraz jak dynamicznie zmienia? w?a?ciwo?ci grafiki! Je?eli my?lisz, ?e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksiš?ka z pewno?ciš to zmieni!

 • Formaty plików graficznych i ich zastosowanie
 • Przygotowanie zdj?? do publikacji w Internecie
 • Narz?dzia do obróbki grafiki -- p?atne i darmowe
 • Edytory obrazów dost?pne online
 • Tworzenie miniatur
 • Sposoby uk?adania zdj?? na stronie
 • Narz?dzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazów slajdów
 • Tworzenie grafiki u?ytkowej
 • Wykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVG
 • Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
 • Zasady tworzenia dobrych stron WWW
 • Narz?dzia u?atwiajšce projektowanie stron WWW
 • Dynamiczna modyfikacja grafik
 • Automatyzacja obróbki grafiki -- narz?dzie ImageMagick oraz obróbka za pomocš PHP/GD
 • Sposób wykorzystania serwisów Google Maps oraz Yahoo! Maps
 • ?šczenie danych z grafikš

Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!

Table of contents

 1. Grafika w Internecie
 2. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 3. Przedmowa
  1. Jak korzystać z tej książki
  2. Układ książki
  3. Konwencje typograficzne
  4. Korzystanie z zawartych w książce przykładów
  5. Podziękowania
 4. 1. Dobra zabawa
  1. Co było dobre dla dziadka...
  2. Narysuj mnie!
  3. $$$$$$$$$$$$
   1. Tanie obrazki
   2. Programowanie za grosze
  4. Grafika: wspaniały smak, zero nadwagi
  5. Przestań! To boli!
  6. Galeria Żałosnej Grafiki Internetowej
   1. 10. Strona w budowie
   2. 9. Projektowanie stron WWW a grafika internetowa — ogon macha psem
   3. 8. Chomik w kolorowym kółku
   4. 7. Okienek nigdy dość
   5. 6. Przeglądarkowe Wojny
   6. 5. Nawigacja-niespodzianka
   7. 4. Animowane GIF-y
   8. 3. Ekran powitalny
   9. 2. Tylko nie BLINK!
   10. 1. „Pusty” GIF
  7. Czas na cudowną różnorodność
 5. 2. Obrazy
  1. Niezbędne podstawy grafiki rastrowej i modelu RGB
   1. Model RGB przestrzeni barw
   2. Grafika rastrowa — przykład tekstowy
  2. JPEG
   1. Kompresja stratna
   2. JPEG i kolory wyświetlane
   3. Kolory w sieci WWW
  3. GIF — format bezstratny
   1. Animacje GIF i throbbery
   2. Kompresja GIF
  4. PNG
   1. PNG i przezroczystość
   2. Przezroczystość i antyaliasing
  5. Opisywanie, zagnieżdżanie i optymalizacja obrazów
   1. Obrazki na stronie
   2. Optymalizacja GIF
   3. Optymalizacja JPEG
   4. Optymalizacja PNG
  6. Publikacja obrazów w sieci WWW a prawa autorskie. Hotlinking
   1. Kopiowanie — tak, tworzenie odnośników — nie
  7. Przechowywanie obrazów
   1. Umieszczanie obrazów w serwisach zrzeszających społeczności internetowe
   2. Umieszczanie obrazów w sieci — inne rozwiązania
   3. Bez niespodzianek
 6. 3. Z aparatu do internetu
  1. Warsztat pracy fotografa
  2. Praca na plikach w formacie RAW
   1. UFRaw
   2. Adobe Camera Raw
  3. Edytowanie zdjęć: praca ze światłem
  4. Dopasuj kolor w grupie, czyli optymalizacja grupowa
   1. Dopasowywanie klasycznych kolorów za pomocą funkcji Dopasuj kolor
   2. Ręczne dopasowywanie kolorów — co można uzyskać, korzystając z korekcji poziomów i korekcji krzywych?
   3. Dopasowywanie kolorów jako nakładanie warstw
  5. Czerń i biel zamiast kolorów
  6. Tworzenie atrakcyjnego materiału ilustracyjnego
   1. Jeśli chcesz mnie wyostrzyć, musisz mnie rozmazać
   2. Rozmycie gaussowskie i „nastrój”
  7. Wycinanki i wyodrębnienia
  8. Przegląd aplikacji służących do edycji obrazów
   1. Adobe Photoshop CS3 PL
   2. Photoshop Elements
    1. Dopasowywanie kolorów
    2. Konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych
    3. Poprawianie nastroju zdjęcia za pomocą Rozmycia gaussowskiego
    4. Wycinanki i usuwanie tła
   3. Paint Shop Pro Photo XI PL
    1. Dopasowywanie kolorów
    2. Konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych
    3. Efekt rozmycia gaussowskiego
    4. Tworzenie zaznaczeń i wycinanie obiektów ze zdjęć
   4. Paint.NET
    1. Dopasowywanie kolorów
    2. Konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych
    3. Efekt rozmycia gaussowskiego
    4. Tworzenie zaznaczeń i wycinanie obiektów ze zdjęć
   5. GIMP
    1. Dopasowywanie kolorów
    2. Konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych
    3. Efekt rozmycia gaussowskiego
    4. Zaznaczanie i wycinanie fragmentów obrazu
  9. Internetowe edytory obrazów: Splashup i Picnik
   1. Splashup
   2. Edytowanie zdjęć aplikacją Picnik: mniej niekiedy oznacza więcej
  10. Organizacja i obróbka zbiorów zdjęć
   1. Aperture firmy Apple
   2. Lightroom firmy Adobe
  11. Obróbka zdjęć: jeszcze raz o procesie przenoszenia fotografii z aparatu do internetu
 7. 4. Internet w obrazkach
  1. Sztuka tworzenia miniatur o odpowiedniej wielkości
   1. Zmienianie wymiarów obrazu, ponowne próbkowanie, skalowanie
   2. iDopasowywanie
   3. Urządzenia przenośne a rozmiary obrazów
   4. Seam Carving
  2. Sztuka kreatywnego tworzenia miniatur
   1. Jak dodać cień
   2. Miniatury powycinane w różne kształty
  3. Powiększające się miniatury
  4. Umieszczanie zdjęć na stronach: okraszanie tekstu obrazami
   1. Podstawy umieszczania grafik na stronach WWW
   2. Umiejscawianie obrazów w rzędach
  5. Sztuka układania zdjęć na stronach
   1. Wzornik w kształcie drabinki
   2. Podarte zdjęcia
   3. Pęknięty obraz
   4. Nakładanie efektów na wiele zdjęć
  6. Galerie i pokazy slajdów wygenerowane programowo
   1. Tworzenie prezentacji obrazów za pomocą edytorów i menedżerów obrazów
   2. Wyspecjalizowane aplikacje przeznaczone do tworzenia galerii obrazów
  7. Aplikacje do tworzenia galerii, działające po stronie serwera
  8. Odrobina kodu
 8. 5. Grafika użytkowa
  1. Skrzynka z narzędziami do obróbki grafiki: kształty, warstwy, gradienty i rozmycie
   1. Warstwy
   2. Rozmycie gaussowskie
   3. Prostokąty o zaokrąglonych rogach i inne kształty
   4. Gradient
   5. Style warstw
   6. Maski
   7. Przekształcenia
  2. Lśniące przyciski: żelowe, mokre albo szklane
   1. Tworzenie trójwymiarowego przycisku w aplikacji GIMP: błyszczący przycisk
   2. Tworzenie trójwymiarowego przycisku w aplikacji GIMP, podejście drugie: przycisk wklęsły
   3. Tworzenie trójwymiarowego przycisku w aplikacji GIMP, podejście trzecie: mokry przycisk
  3. Nie tylko przyciski: plakietki i ikony
   1. Nieco bardziej skomplikowany błyszczący kształt
   2. Lekko połyskliwa zamiast błyszczącej
  4. Refleksje na temat refleksów i kilka dodatkowych słów na temat cieni
   1. Odbicie jako obraz widziany w lustrze
   2. Odbicie jako cień rzucany przez obiekty
   3. Odbicie, które naprawdę jest odbiciem
   4. Odbicia zrzutów ekranu i obrazków
  5. Analiza istniejących projektów
  6. W jednej chwili — zrzuty ekranu
 9. 6. Wektorowo — początki i języki znaczników
  1. WebCGM
  2. Formaty trójwymiarowe
  3. Język VML
   1. Podstawy VML
   2. Krótko o zaawansowanych możliwościach VML
  4. Witaj, SVG!
   1. Pierwsza aplikacja
   2. Specyfikacje SVG — Full, Tiny i Basic
   3. Obsługa w przeglądarkach
   4. Kształty SVG
   5. Identyfikatory URI oraz ponowne wykorzystanie dzięki znacznikom defs i use
   6. Układ współrzędnych, grupowanie obiektów i ich obracanie
   7. Style, jednostki i kolory
 10. 7. Obóz szkoleniowy neofitów SVG
  1. Różne specyfikacje SVG — Full, Basic i Tiny
  2. Obsługa standardu w przeglądarkach — nieprzystępność czy integracja?
   1. Umieszczanie grafiki SVG na stronie WWW za pomocą znacznika object
   2. Osadzony kod SVG (Inline SVG)
  3. Struktura przestrzeni SVG
  4. Elementy technologii SVG
   1. Prostokąty, rysowanie, atrybuty
   2. Linie, wzory pędzli i opisy kodu
   3. Tekst
   4. Okręgi, elipsy i wypełnienia gradientowe
   5. Łamane i wielokąty
   6. Obraz
   7. Grupy i SVG w roli kontenerów
  5. Ścieżki, wzory i markery
   1. Podstawowe polecenia ścieżek
   2. Ścieżka łuku elipsy
   3. Krzywe Béziera drugiego stopnia
   4. Krzywe Béziera trzeciego stopnia
   5. Ścieżki, markery i groty strzałek
   6. Ścieżki w roli wzorów
  6. Ponowne spotkanie z oknem roboczym i atrybutem viewBox
   1. Atrybut viewBox
   2. Atrybut preserveAspectRatio
  7. Transformacje
  8. Narzędzia technologii SVG
   1. Inkscape
   2. Sketsa
   3. Konwertery SVG i inne narzędzia
  9. Tajniki statycznej grafiki SVG
   1. Szukanie plików SVG i dostosowywanie ich do swoich potrzeb
   2. Dostosowywanie obrazu
   3. Osadzanie nut w kodzie
   4. Aspekty osadzania SVG na stronach WWW
 11. 8. CSS — wyższy poziom wtajemniczenia
  1. Magia selektorów
   1. Użycie selektora uniwersalnego do globalnego usuwania światła strony
   2. Tworzenie inicjałów za pomocą pseudoelementów
   3. Szczegółowość i wielokrotnie złożone nazwy klas
  2. Wskazówki i porady dotyczące CSS
   1. Panele boczne tej samej długości
  3. Plastyczny znacznik div
   1. Listy poziome
   2. Sprytne ustalanie jednostek czcionki
   3. Kilka arkuszy stylów i przełączanie się między nimi
   4. Programowanie pliku CSS
  4. Narzędzia i programy do obsługi plików CSS
   1. Podglądanie zawartości pliku CSS w przeglądarce Firefox z dodatkiem Web Developer Toolkit
   2. Edytory CSS
   3. Zgodność kocu CSS z obowiązującą specyfikacją
   4. CSS — zabawki i narzędzia
 12. 9. Projektowanie stron WWW dla laików
  1. Zasady projektowania stron WWW
   1. Jasna nawigacja — strona urzędu ochrony środowiska w Missouri
   2. Czytelność strony — strona CSS Zen Garden
   3. Przejrzysty układ strony
   4. Strona o ściśle określonym przeznaczeniu — I Love Typography
   5. Minimalizowanie chaosu — użyteczność, dostępność, zgodność ze standardami i jasny przekaz
  2. Strony WWW są jak ogry, a ogry mają warstwy
   1. Cień Wielkiej Góry
   2. Mnogie tła, mnogie warstwy
  3. Projektowanie elastyczne
  4. Kolory — jak sprawić, by strona była wesoła, jak sprawić, by była smutna
   1. Kolory w Sieci. Straszne? A może nie?
   2. Kolory a dostępność
   3. Kolory, schematy, tematy i nastroje
  5. Typografia na stronie WWW
   1. Wybieranie czcionki
   2. Zwiększanie czytelności — kolory kontrastowe, długość wiersza i jego wysokość
  6. Narzędzia projektanta
   1. Edytory
   2. Narzędzia do tworzenia materiałów WWW
   3. Inne narzędzia i usługi
  7. Dodatkowa lektura
 13. 10. Grafika dynamiczna
  1. Szybkie wprowadzenie do modelu obiektów dokumentu DOM
   1. Wejście DOM
   2. Praca z ustawieniami CSS
  2. Wyróżnianie kolorem
  3. Zmienianie klasy i przezroczystości
  4. Programowanie obrazów
  5. Akordeon — kompresja przestrzeni
 14. 11. Tworzenie na kanwie
  1. Obsługa obiektu canvas i Microsoft Silverlight w różnych przeglądarkach
  2. Podstawy pracy z obiektem canvas
   1. Rysowanie czas zacząć
   2. Podstawowe kształty
   3. Ścieżki
   4. Krzywe
  3. Zachowywanie stanu rzeczy
  4. Warstwy i przycinanie ścieżek
   1. Przycinanie ścieżek
   2. Metoda globalCompositeOperation i kilka słów na temat łączenia kodu HTML i tekstu
  5. Możliwości obiektu canvas
   1. Gradienty
   2. Transformacje
   3. Obrazy
 15. 12. Dynamiczne zastosowania znacznika canvas i języka SVG
  1. Osadzanie animacji w kodzie
   1. Znacznik animateColor
   2. Znacznik animateMotion
   3. Znacznik animateTransform
   4. Znaczniki set i animate
  2. Obsługa SVG za pomocą skryptu
  3. Skrypty osadzone
   1. Skrypty zewnętrzne
  4. Animowany zegar — „Witaj, świecie!” animowanego i interaktywnego kodu SVG
   1. Kropki, kropeczki
   2. Animacje SVG
  5. Oprogramowanie kanwy — powiększenie
   1. Przechwytywanie zdarzeń w znaczniku canvas
   2. Tworzenie zaznaczenia i animacji poklatkowej
   3. Końcówka — powiększanie
 16. 13. Magia obrazów — różne narzędzia obróbki grafiki
  1. Prezentowanie zdjęć — pokaz slajdów w trzech krokach
  2. Obróbka obrazów za pomocą PHP/GD
   1. Dodawanie obramowania
   2. Małe oszustwo przy dodawaniu cienia
   3. Przechylenie!
   4. Mashup — zdjęcia, PHP i SVG
  3. Kto potrzebuje interfejsu? — Magia ImageMagick
   1. Wiersz poleceń pakietu ImageMagick
   2. Polecenia pakietu ImageMagick
   3. Komendy jednowierszowe
   4. Komendy wielowierszowe
  4. Programowanie z ImageMagick i IMagick
 17. 14. Nieco geografii
  1. Korzystanie z map w serwisie Google
   1. Mapy Google w praktyce
   2. Zabawa ze znacznikami
   3. Trasy na mapach serwisu Mapy Google
  2. Mapy udostępniane przez serwis Yahoo! Maps
   1. Praca z Yahoo!
   2. Co wskazuje X
   3. Trasy na mapach udostępnianych przez serwis Yahoo! Maps
  3. Geografia w internecie
   1. Znajdowanie długości i szerokości geograficznej różnych obiektów
   2. Fotograficzny pamiętnik wyprawy naniesiony na mapę Yahoo!
   3. Zaznaczanie na mapie wydarzeń
 18. 15. Cud, miód i orzeszki — łączenie danych z grafiką
  1. Wykresy — w dowolny sposób, byle nie statycznie
   1. Wykres liniowy w postaci osadzonego kodu SVG
   2. Osadzanie kodu SVG w sposób przyjazny dla przeglądarki IE oraz stron HTML
   3. Alternatywa dla canvas rodem z Google
   4. A tam, lepiej dać obrazek. Będzie trwalszy
   5. Wykresy słupkowe, kołowe i diagramy
  2. Katalogowanie zdjęć
  3. Wykończenie za pomocą różowej poświaty
  4. Ostatnie spojrzenie na dane i możliwości ich wizualizacji
  5. Identyfikator URI data:
   1. Sparklines
  6. Na końcu tęczy
 19. A. O autorce
 20. Indeks
 21. Kolofon
 22. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 23. Copyright

Product information

 • Title: Grafika w Internecie
 • Author(s): Shelley Powers
 • Release date: September 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457173738