O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Dobra zabawa

Kto pamięta pierwszą ujrzaną przez siebie stronę internetową, tę pierwszą stronę w swoim życiu? Ja pamiętam. Nie wiem, czy to dziwne, czy może wiele osób przechowuje w pamięci wspomnienie pierwszego zetknięcia się z czymś, co w bardzo krótkim czasie stało się niezwykle popularne i powszechne w ich życiu.

Pod koniec roku 1993 lub na początku 1994 pracowałam dla firmy Intel jako programista kontraktowy. Pewnego razu któryś z moich kolegów-programistów zapytał mnie, czy miałam styczność z programem o nazwie Mosaic. Nie mogę niestety powiedzieć, że należę do grona ludzi, którzy jako pierwsi zapoznali się z nowym typem oprogramowania, jakim były wtedy przeglądarki internetowe — w czasach, o których tu mowa, internet istniał ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required