Rozdział 1. Dobra zabawa

Kto pamięta pierwszą ujrzaną przez siebie stronę internetową, tę pierwszą stronę w swoim życiu? Ja pamiętam. Nie wiem, czy to dziwne, czy może wiele osób przechowuje w pamięci wspomnienie pierwszego zetknięcia się z czymś, co w bardzo krótkim czasie stało się niezwykle popularne i powszechne w ich życiu.

Pod koniec roku 1993 lub na początku 1994 pracowałam dla firmy Intel jako programista kontraktowy. Pewnego razu któryś z moich kolegów-programistów zapytał mnie, czy miałam styczność z programem o nazwie Mosaic. Nie mogę niestety powiedzieć, że należę do grona ludzi, którzy jako pierwsi zapoznali się z nowym typem oprogramowania, jakim były wtedy przeglądarki internetowe — w czasach, o których tu mowa, internet istniał ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.