Rozdział 6. Wektorowo — początki i języki znaczników

Siła grafiki wektorowej polega na tym, że rysunek wykonany w tej technice może zostać zmieniony do dowolnych rozmiarów — małych czy dużych — bez straty jakości obrazu. Działanie to wynika z obiektowego zapisu całego rysunku, w którym pojawiają się definicje typu „narysuj linię łączącą punkty A i B”, a różnica sprowadza się do odległości dzielącej te punkty. Nie istnieje coś takiego jak niska, średnia czy wysoka jakość grafiki wektorowej. Ona zawsze jest najwyższej jakości.

Projektant stron WWW powinien pamiętać o jeszcze jednej zalecie grafiki wektorowej. Przesyłanie nawet stosunkowo dużych i złożonych obrazów okazuje się zajmować mniejszą część pasma niż przesyłanie zbliżonych rozmiarami grafik ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.