O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wektorowo — początki i języki znaczników

Siła grafiki wektorowej polega na tym, że rysunek wykonany w tej technice może zostać zmieniony do dowolnych rozmiarów — małych czy dużych — bez straty jakości obrazu. Działanie to wynika z obiektowego zapisu całego rysunku, w którym pojawiają się definicje typu „narysuj linię łączącą punkty A i B”, a różnica sprowadza się do odległości dzielącej te punkty. Nie istnieje coś takiego jak niska, średnia czy wysoka jakość grafiki wektorowej. Ona zawsze jest najwyższej jakości.

Projektant stron WWW powinien pamiętać o jeszcze jednej zalecie grafiki wektorowej. Przesyłanie nawet stosunkowo dużych i złożonych obrazów okazuje się zajmować mniejszą część pasma niż przesyłanie zbliżonych rozmiarami grafik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required