Rozdział 7. Obóz szkoleniowy neofitów SVG

Skalowalną grafikę wektorową (ang. Scalable Vector Graphics — SVG) darzę szczególnym sentymentem. Otrzymywanie przepięknych grafik z małych plików XML daje mi wyjątkową satysfakcję. Co więcej taki plik bez trudu generuje się po stronie serwera i równie łatwo modyfikuje po stronie klienta.

Grafice w sieci nadal brakuje narzędzi, które pozwoliłyby osadzać ilustracje bezpośrednio na stronie, usuwając w ten sposób potrzebę tworzenia odsyłaczy do oddzielnych plików, oraz takich, które pozwalałyby na wprowadzanie zmian w osadzonej na stronie grafice już po załadowaniu strony. Nie dysponując takimi narzędziami, ludzie skazani są na używanie rozwiązań zewnętrznych, na przykład aplikacji Flash czy apletów Java. ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.