O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. CSS — wyższy poziom wtajemniczenia

Wyobraźmy sobie człowieka, który od jakiegoś już czasu pracuje z CSS i jest przekonany, że potrafi się całkiem zręcznie posługiwać tym narzędziem. Pewnego dnia człowiek ten natyka się na wyjątkowo elegancką stronę WWW, więc natychmiast otwiera jej arkusz stylów, żeby sprawdzić, jak zdefiniowano style poszczególnych jej elementów. Coraz głębiej wczytuje się otwarty właśnie plik i czuje, jak rośnie jego zdumienie na widok zupełnie nieznanej mu i obcej notacji. No cóż, pogratulujmy mu — właśnie odkrył wyższy poziom wtajemniczenia CSS.

Kaskadowe arkusze stylów (CSS — ang. Cascading Style Sheets) to prawdopodobnie najbardziej rewolucyjna specyfikacja — oczywiście zaraz po specyfikacji HTML — jaka ukazała ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required