Rozdział 8. CSS — wyższy poziom wtajemniczenia

Wyobraźmy sobie człowieka, który od jakiegoś już czasu pracuje z CSS i jest przekonany, że potrafi się całkiem zręcznie posługiwać tym narzędziem. Pewnego dnia człowiek ten natyka się na wyjątkowo elegancką stronę WWW, więc natychmiast otwiera jej arkusz stylów, żeby sprawdzić, jak zdefiniowano style poszczególnych jej elementów. Coraz głębiej wczytuje się otwarty właśnie plik i czuje, jak rośnie jego zdumienie na widok zupełnie nieznanej mu i obcej notacji. No cóż, pogratulujmy mu — właśnie odkrył wyższy poziom wtajemniczenia CSS.

Kaskadowe arkusze stylów (CSS — ang. Cascading Style Sheets) to prawdopodobnie najbardziej rewolucyjna specyfikacja — oczywiście zaraz po specyfikacji HTML — jaka ukazała ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.