Rozdział 9. Projektowanie stron WWW dla laików

Nie jestem zawodowym projektantem stron internetowych, choć od czasu do czasu staram się za takiego uchodzić. Wiem, co mi się podoba, ale nie zawsze jestem w stanie uzyskać zadowalający mnie efekt. Co prawda moje strony nie zdobywają nagród, ale też nie skłaniają odwiedzających je osób do uciekania z krzykiem na ich widok. Mówiąc wprost, przypuszczalnie nie różnię się od całej rzeszy ludzi, którzy lubią tworzyć i publikować strony internetowe, choć nie są z zawodu projektantami.

W rozdziale tym skupię się na zagadnieniach związanych z projektowaniem wyglądu stron WWW, ale zamiast opisywać w nim moje nieszczególnie udane osiągnięcia na tym polu przedstawię raczej projekty innych osób, które z pewnych ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.