O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Projektowanie stron WWW dla laików

Nie jestem zawodowym projektantem stron internetowych, choć od czasu do czasu staram się za takiego uchodzić. Wiem, co mi się podoba, ale nie zawsze jestem w stanie uzyskać zadowalający mnie efekt. Co prawda moje strony nie zdobywają nagród, ale też nie skłaniają odwiedzających je osób do uciekania z krzykiem na ich widok. Mówiąc wprost, przypuszczalnie nie różnię się od całej rzeszy ludzi, którzy lubią tworzyć i publikować strony internetowe, choć nie są z zawodu projektantami.

W rozdziale tym skupię się na zagadnieniach związanych z projektowaniem wyglądu stron WWW, ale zamiast opisywać w nim moje nieszczególnie udane osiągnięcia na tym polu przedstawię raczej projekty innych osób, które z pewnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required