O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Nieco geografii

W ostatnich latach bardzo popularne stały się serwisy internetowe oferujące możliwość korzystania z map miejsc całego świata. Wielki sukces map nie wynika bynajmniej z tego, że w znaczący sposób różnią się one od reszty grafiki, z jaką styka się przeciętny użytkownik komputera podczas przeglądania stron WWW, lecz jest efektem zamiłowania ludzi do interaktywnych rozrywek — wszak na internetowy plan miasta każdemu wolno nanieść własne linie.

W sieci WWW nie brakuje oprogramowania służącego do obsługi urządzeń GPS oraz map udostępnianych przez rozmaite serwisy; istnieje nawet aplikacja dająca użytkownikowi dostęp do ukrytej opcji usługi Google Earth — możliwości pilotowania myśliwca F15 nad „prawdziwymi” miejscami na Ziemi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required