Rozdział 22. Integrowanie danych w firmie Cerner

Ryan Brush

Micach Whitacre

Zastosowanie informatyki w służbie zdrowia często polega na automatyzowaniu istniejących procesów. To się zmienia. Wymagania dotyczące poprawy jakości opieki medycznej i obniżenia jej kosztów rosną. Dlatego potrzebne są lepsze systemy wspomagające realizację takich celów. W tym rozdziale opisano, jak w firmie Cerner wykorzystano ekosystem narzędzi związanych z Hadoopem, by zrozumieć branżę służy zdrowia i na podstawie uzyskanej wiedzy pomóc w rozwiązywaniu problemów z tego obszaru.

Od integracji procesorów do integracji semantycznej

Firma Cerner od dawna koncentruje się na wykorzystywaniu technologii w branży medycznej. Przez długi czas nacisk kładła na budowanie elektronicznej ...

Get Hadoop -- Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.