Rozdział 24. Cascading

Chris K. Wensel

Cascading to otwarta biblioteka Javy i interfejs API zapewniający warstwę abstrakcji dla modelu MapReduce. Cascading umożliwia programistom budowanie złożonych aplikacji o znaczeniu strategicznym służących do przetwarzania danych i pracujących w klastrach opartych na Hadoopie.

Projekt Cascading rozpoczęto latem 2007 roku. Pierwsza wersja produktu (0.1) pojawiła się w styczniu 2008 roku. Wersję 1.0 udostępniono w styczniu 2009 roku. Pliki binarne, kod źródłowy i dodatkowe moduły można pobrać z witryny projektu (http://www.cascading.org/).

Operacje mapowania i redukcji to proste elementy dające dużo możliwości. Mają jednak nieodpowiedni poziom szczegółowości, aby pozwalały tworzyć zaawansowany, umożliwiający ...

Get Hadoop -- Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.