O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Book Description

Dzięki kolejnej książce z serii „Nieoficjalny podręcznik” nie musisz odkrywać tajników HTML5 na własną rękę. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzięki który...

Table of Contents

 1. HTML5. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole pracującym nad książką
  3. Podziękowania
  4. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wstęp
  1. Czego potrzebujesz, by zacząć
   1. Pisanie kodu HTML5
   2. Przeglądanie stron HTML5
  2. Kiedy standard HTML5 będzie gotowy?
  3. Struktura książki
   1. Część pierwsza: Wprowadzenie do języka
   2. Część druga: Tworzenie nowoczesnych stron
   3. Część trzecia: Konstruowanie aplikacji sieciowych przy użyciu komponentów desktopowych
  4. Przykłady kodu
 4. I. Wprowadzenie do języka
  1. 1. Wprowadzenie do HTML5
   1. Historia HTML5
    1. XHTML 1.0: rygor ponad wszystko
    2. XHTML 2: niespodziewana porażka
    3. HTML5: reaktywacja
    4. HTML: żywy język
   2. Trzy pryncypia HTML5
    1. 1. Nie psuj sieci
    2. 2. Brukuj ścieżki
    3. 3. Bądź praktyczny
   3. Rzut oka na składnię HTML5
    1. Element doctype a HTML5
    2. Kodowanie znaków
    3. Język
    4. Dodawanie arkusza stylów
    5. Dołączanie JavaScriptu
    6. Ostateczny produkt
   4. Składnia HTML5 z bliska
    1. Rozluźnione reguły
    2. Walidacja HTML5
    3. Powrót XHTML-u
   5. Rodzina znaczników HTML5
    1. Dodane elementy
    2. Komponenty usunięte ze specyfikacji
    3. Elementy zaadaptowane
     1. Formatowanie — pogrubienie i kursywa
    4. Zmodyfikowane znaczniki
    5. Elementy standaryzowane
   6. Korzystanie z HTML5 już dziś
    1. Ocenianie wsparcia ze strony przeglądarek
    2. Statystyki poziomu przyjęcia przeglądarek
    3. Wykrywanie obsługi własności z aplikacją Modernizr
    4. Uzupełnianie braków przy użyciu wypełniania
  2. 2. Nowe podejście do projektowania stron
   1. Wstęp do elementów semantycznych
   2. Modernizacja tradycyjnej strony HTML
    1. Struktura strony w stylu klasycznym
    2. Struktura strony w HTML5
    3. Podtytuły i znacznik <hgroup>
    4. Dołączanie rysunków przy użyciu znacznika <figure>
    5. Dodawanie ramki redaktorskiej — znacznik <aside>
   3. Elementy semantyczne a kompatybilność z przeglądarkami
   4. Projektowanie strony z nowymi elementami semantycznymi
    1. Więcej o nagłówkach
    2. Odnośniki i element <nav>
    3. Więcej o stopce
    4. Więcej o sekcjach
   5. System tworzenia konspektu strony w HTML5
    1. Jak zobaczyć konspekt?
    2. Konspekt podstawowy
    3. Komponenty sekcji
    4. Problemy z tworzeniem konspektów
  3. 3. Semantyczny kod HTML
   1. Elementy semantyczne raz jeszcze
    1. Data, czas i znacznik <time>
    2. Obliczenia w JavaScripcie i element <output>
    3. Element <mark> i zaznaczanie tekstu
   2. Inne standardy kodu semantycznego
    1. ARIA (ang. Accessible Rich Internet Applications)
    2. RDFa (ang. Resource Description Framework)
    3. Mikroformaty
     1. Dane kontaktowe w hCard
     2. Kalendarz zdarzeń hCalendar
    4. Mikrodane
   3. Fragmenty sformatowane opracowane przez Google
    1. Lepsze wyniki wyszukiwania
    2. Wyszukiwarka przepisów
 5. II. Tworzenie nowoczesnych stron
  1. 4. Udoskonalone formularze
   1. Formularze
   2. Modernizowanie tradycyjnego formularza HTML
    1. Znak wodny — dodawanie wskazówek
    2. Dobry punkt zaczepienia: właściwość focus
   3. Walidacja: wykrywanie błędów
    1. Proces walidacji w HTML5, krok po kroku
    2. Wyłączanie mechanizmu walidacji
    3. Formatowanie kontrolek walidacyjnych
    4. Walidacja wyrażeń regularnych
    5. Własne reguły walidacji
    6. Obsługa mechanizmu walidacji
   4. Nowe typy znacznika input
    1. Adresy e-mail
    2. Adresy URL
    3. Pola wyszukiwania
    4. Telefon
    5. Liczby
    6. Suwak
    7. Czas: daty i godziny
    8. Kolor
   5. Nowe elementy
    1. Sugerowane odpowiedzi i element <datalist>
    2. Pasek stanu i miernik
    3. Paski narzędzi i menu — znaczniki <command> i <menu>
   6. Edytor HTML na stronie
    1. Edytowanie zawartości za pomocą contentEditable
    2. Edytowanie strony za pomocą atrybutu designMode
  2. 5. Multimedia
   1. Wideo dziś
   2. Wprowadzenie do audio i wideo w HTML5
    1. Wydobywanie dźwięku z elementu <audio>
    2. Znacznik <video> z szerszej perspektywy
   3. Wojna o format
    1. Więcej o formatach
    2. Obsługa multimediów w przeglądarkach
    3. Wiele formatów, czyli jak udobruchać każdą przeglądarkę
    4. Element <source>
    5. Alternatywa — wtyczka Flasha
   4. Sterowanie odtwarzaniem za pomocą JavaScriptu
    1. Dodawanie efektów dźwiękowych
    2. Budowa własnego odtwarzacza filmów
    3. Odtwarzacze JavaScript
    4. Napisy i dostępność
  3. 6. Podstawy rysowania na elemencie canvas
   1. Płótno — wprowadzenie
    1. Linie proste
    2. Ścieżki i figury
    3. Krzywe
    4. Transformaty
    5. Przezroczystość
   2. Tworzenie prostego programu graficznego
    1. Przygotowanie narzędzi
    2. Malowanie po płótnie
    3. Zachowywanie płótna
   3. Płótno i kompatybilność z przeglądarkami
    1. Wypełnianie płótna
    2. Alternatywne płótna i wykrywanie obsługi
  4. 7. Więcej o płótnie
   1. Inne własności płótna
    1. Rysowanie obrazów
    2. Wycinanie i zmienianie wielkości obrazu
    3. Rysowanie tekstu
   2. Cienie i inne ozdobniki
    1. Dodawanie cieni
    2. Wypełnianie figur deseniem
    3. Wypełnianie figur gradientem
    4. Składanie wszystkiego w całość: rysowanie wykresów
   3. Interaktywne figury
    1. Śledzenie rysowanych elementów
    2. Współrzędne i lokalizowanie trafień
   4. Animowanie płótna
    1. Podstawowa animacja
    2. Animowanie wielu obiektów
   5. Praktyczny przykład: labirynt
    1. Rysowanie labiryntu
    2. Animowanie ikony
    3. Lokalizowanie trafień a barwa pikseli
  5. 8. Rewolucja w stylach — CSS3
   1. Używanie CSS3 już dziś
    1. Strategia 1.: Wykorzystaj to, co możesz
    2. Strategia 2.: Traktuj własności CSS3 jak usprawnienia
    3. Strategia 3.: Dodanie awaryjnych mechanizmów za pomocą Modernizra
    4. Style właściwe konkretnym przeglądarkom
   2. Typografia w sieci
    1. Formaty fontów
    2. Używanie zestawów fontów
    3. Korzystanie z fontów sieciowych Google
    4. Korzystanie z własnych fontów
    5. Wielokolumnowy tekst
   3. Przystosowanie stron do różnych urządzeń
    1. Zapytania medialne
    2. Zapytania medialne — wyższa szkoła jazdy
    3. Zastępowanie całego arkusza stylów
    4. Rozpoznawanie urządzeń mobilnych
   4. Kontenery na błysk
    1. Przezroczystość
    2. Zaokrąglane rogi
   5. Tło
    1. Cienie
    2. Gradienty
   6. Efekty przejścia
    1. Przekształcanie koloru
    2. Przejścia — teczka z pomysłami
    3. Transformaty
 6. III. Konstruowanie aplikacji sieciowych przy użyciu komponentów desktopowych
  1. 9. Magazyn danych
   1. Magazyn sieciowy — podstawy
    1. Magazynowanie danych
    2. Praktyczny przykład: zapisywanie stanu gry
    3. Magazyn sieciowy a obsługa przeglądarek
   2. Magazyn sieciowy — na głębszych wodach
    1. Usuwanie wpisów
    2. Listowanie wszystkich zachowanych wpisów
    3. Zapisywanie liczb i dat
    4. Zachowywanie obiektów
    5. Reagowanie na zmiany w magazynie
   3. Odczytywanie plików
    1. Pobieranie pliku
    2. File API i obsługa przeglądarek
    3. Odczytywanie pliku tekstowego
    4. Zastępowanie standardowej kontrolki ładowania plików
    5. Odczytywanie wielu plików jednocześnie
    6. Odczytywanie pliku graficznego
  2. 10. Aplikacje sieciowe z trybem offline
   1. Cachowanie plików
    1. Tworzenie manifestu
    2. Korzystanie z manifestu
    3. Przenoszenie manifestu na serwer
    4. Uaktualnianie manifestu
    5. Obsługa w przeglądarkach aplikacji w trybie offline
   2. Praktyczne techniki cachowania
    1. Uzyskiwanie dostępu do cachowanych plików
    2. Tryb awaryjny
    3. Sprawdzanie stanu połączenia
    4. Wykrywanie uaktualniania przy użyciu JavaScriptu
  3. 11. Komunikacja z serwerem sieciowym
   1. Wysyłanie wiadomości na serwer
    1. Obiekt XMLHttpRequest
    2. Wysyłanie zapytań na serwer
     1. Tworzenie skryptu
     2. Wywoływanie serwera
    3. Pobieranie nowych treści
   2. Zdarzenia przesyłane na serwer
    1. Format wiadomości
    2. Wysyłanie wiadomości za pomocą skryptu serwera
    3. Przetwarzanie wiadomości na stronie
    4. Polling a zdarzenia po stronie serwera
   3. Technologia WebSocket
    1. Ocena technologii WebSocket
    2. Prosty klient w technologii WebSocket
    3. Przykłady technologii WebSocket w sieci
  4. 12. Więcej ciekawych sztuczek JavaScriptu
   1. Geolokalizacja
    1. Jak działa geolokalizacja?
    2. Odnajdywanie współrzędnych użytkownika
    3. Usuwanie błędów
    4. Ustawienia geolokalizacji
    5. Generowanie mapy
    6. Monitorowanie ruchu użytkownika
   2. Obiekt pracownika
    1. Czasochłonne zadanie
    2. Wykonywanie zadań w tle
    3. Obsługa błędów pracownika
    4. Anulowanie zadania uruchomionego w tle
    5. Przekazywanie bardziej złożonych wiadomości
   3. Zarządzanie historią
    1. Kwestia URL
    2. Tradycyjne rozwiązanie: znak kratki i adres URL
    3. Rozwiązanie HTML5: historia sesji
    4. Historia sesji i kompatybilność
 7. IV. Dodatki
  1. A. Krótki wstęp do arkuszy stylów
   1. Załączanie stylów do stron
   2. Anatomia arkusza stylów
    1. Własności CSS
    2. Formatowanie elementów przy użyciu klas
    3. Komentarze w arkuszach stylów
   3. Odrobinę bardziej zaawansowane arkusze stylów
    1. Konstruowanie struktury strony przy użyciu elementu <div>
    2. Wiele selektorów
    3. Selektory kontekstowe
    4. Selektor identyfikatora
    5. Selektory pseudoklas
    6. Selektory atrybutów
   4. Wycieczka po stylach
  2. B. Krótki wstęp do języka JavaScript
   1. W jaki sposób witryny korzystają z JavaScriptu?
    1. Zagnieżdżanie kodu w dokumencie HTML
    2. Używanie funkcji
    3. Przenoszenie kodu JavaScript do oddzielnego pliku
    4. Odpowiadanie na zdarzenia
   2. Podstawy składni języka
    1. Zmienne
    2. Wartość null
    3. Zakres zmiennych
    4. Typy danych
    5. Operacje
    6. Instrukcje warunkowe
    7. Pętle
    8. Tablice
    9. Funkcje — otrzymywanie i zwracanie danych
   3. Interakcja ze stroną
    1. Manipulowanie elementem
    2. Dynamiczne łączenie ze zdarzeniem
    3. Zdarzenia wplatane
 8. Indeks
 9. Copyright