O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. JavaScript — mózg nowoczesnej witryny

Był kiedyś czas, gdy sieć działała w oparciu o tylko i wyłącznie kod HTML. Strony zawierały tekst, znaczniki i niewiele więcej. Zaawansowane witryny korzystały tylko ze skryptów działających po stronie serwera, które modyfikowały kod HTML, zanim jeszcze trafił do przeglądarki.

Otwórz dziś dowolną stronę, a Twoim oczom ukażą się całe wiadra kodu JavaScript, które tworzą zarówno główne jej części, jak i drobne ozdoby. Samowypełniające się pola tekstowe, wyskakujące menu, slajdy, aplikacje typu webmail — to zaledwie kilka przykładów tego, co zmyślni programiści mogą tworzyć za pomocą JavaScriptu. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą sieć bez tego języka. Choć HTML jest w dalszym ciągu językiem sieci, można ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required