O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Projektowanie elastycznych witryn w CSS3

Webdesignerzy musieli stawić czoło poważnemu wyzwaniu już wtedy, kiedy tylko zaczęli umieszczać materiały na stronach internetowych. Projektanci materiałów drukowanych mogli polegać na pewnych założeniach dotyczących wyglądu swoich dokumentów na papierze i sposobu, w jaki odbiorcy się nimi posługiwali, jednak w sieci panowało pod tym względem zupełne bezprawie. Ta sama strona HTML, w zależności od przeglądarek i preferencji użytkowników, mogła zostać wtłoczona do maleńkiego okienka albo mogła wisieć pośrodku ogromnego okna, zatem tworzenie rozbudowanych layoutów było ryzykowne. Layout, który wyglądał idealnie w jednym oknie, mógł się całkowicie rozłożyć w oknie o innych wymiarach.

Dziś to zróżnicowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required