O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

HTML5. Programowanie aplikacji

Book Description

Poznaj pełne możliwo?ci języka HTML5 i dowiedz się, jak budować kompletne i autonomiczne aplikacje, działajšce na urzšdzeniach przenonych i konkurujšce z tradycyjnymi aplikacjami.

Table of Contents

 1. HTML5. Programowanie aplikacji
 2. Przedmowa
  1. Struktura książki
  2. Konwencje zastosowane w książce
  3. Korzystanie z przykładowych kodów
  4. Podziękowania
 3. 1. Sieć WWW jako platforma aplikacji
  1. Zwiększanie możliwości aplikacji internetowych
  2. Projektowanie aplikacji internetowych
  3. Triumf języka JavaScript
 4. 2. Możliwości języka JavaScript
  1. Nieblokujące operacje wejścia-wyjścia i wywołania zwrotne
  2. Funkcje lambda oferują duże możliwości
  3. Domknięcia
  4. Programowanie funkcyjne
  5. Prototypy i sposób rozszerzania obiektów
  6. Rozszerzanie funkcji przy użyciu prototypów
  7. Rozwijanie i parametry obiektów
  8. Operacje iteracji dotyczące tablicy
  9. Obiekty również mogą być rozwijane
 5. 3. Testowanie aplikacji JavaScript
  1. QUnit
   1. Prosty przykład
   2. Testowanie przy użyciu pakietu QUnit
  2. Selenium
   1. Polecenia pakietu Selenium
   2. Tworzenie testów w środowisku IDE pakietu Selenium
   3. Automatyczne uruchamianie testów
   4. Interfejs programowania poleceń języka Selenese
   5. Uruchamianie testu QUnit w środowisku pakietu Selenium
   6. Serwer RC pakietu Selenium i farma testowania
 6. 4. Lokalne magazynowanie danych
  1. Obiekty localStorage i sessionStorage
   1. Użycie obiektu localStorage w bibliotece ExtJS
   2. Ładowanie w trybie bez połączenia przy użyciu magazynu danych
   3. Przechowywanie zmian w celu późniejszej synchronizacji z serwerem
  2. Dodatki biblioteki jQuery
   1. DSt
   2. jStore
 7. 5. Interfejs IndexedDB
  1. Dodawanie i aktualizowanie rekordów
  2. Dodawanie indeksów
  3. Pobieranie danych
  4. Usuwanie danych
 8. 6. Pliki
  1. Obiekty blob
  2. Praca z plikami
  3. Wysyłanie plików
  4. Przeciąganie i upuszczanie
  5. Połączenie wszystkiego ze sobą
  6. System plików
 9. 7. Praca w trybie bez połączenia
  1. Plik manifestu — wprowadzenie
   1. Struktura pliku manifestu
   2. Aktualizacje pliku manifestu
  2. Zdarzenia
  3. Debugowanie plików manifestu
 10. 8. Podział pracy za pomocą technologii Web Workers
  1. Przypadki zastosowania wątku roboczego Web Worker
   1. Grafika
   2. Mapy
  2. Zastosowanie technologii Web Workers
   1. Środowisko wątków roboczych
   2. Komunikacja z wątkiem roboczym
  3. Przykład fraktala bazującego na wątku roboczym
  4. Testowanie i debugowanie wątków roboczych Web Worker
  5. Wzorzec ponownego wykorzystania przetwarzania wielowątkowego
  6. Biblioteki dla technologii Web Workers
 11. 9. Gniazda WWW
  1. Interfejs gniazd WWW
  2. Konfigurowanie gniazda WWW
  3. Przykład gniazda WWW
  4. Protokół gniazd WWW
   1. Biblioteka Event Machine języka Ruby
   2. Erlang Yaws
 12. 10. Nowe znaczniki
  1. Znaczniki dla aplikacji
  2. Ułatwienie dostępu za pomocą aplikacji WAI-ARIA
  3. Mikrodane
  4. Nowe typy formularzy
  5. Dźwięk i wideo
  6. Element canvas i format SVG
  7. Geolokacja
  8. Nowy kod CSS
 13. A. Narzędzia JavaScript, które warto znać
 14. B. O autorze
 15. Indeks
 16. Kolofon
 17. Copyright