O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Przygotowania do nauki interfejsów API HTML5, CSS3 i JavaScriptu

Jeśli jesteś podobny do mnie, od lat nie znosisz starszych wersji Internet Explorera. Były one pełne wad, jednak ich słabości się nie zmieniały. Wszyscy wiedzieli, że przeglądarka Internet Explorer 6 sprawia kłopoty, ale zawsze w przewidywalny sposób[6]. Po ustaleniu, jak rozwiązywać problemy w tej przeglądarce, sprawa była załatwiona.

W świecie mobilnym także występują trudności, jednak są one inne, bardziej zróżnicowane i zmienne. Różne wersje przeglądarki mogą na poszczególnych urządzeniach obsługiwać wiele nowych funkcji, ale w różny sposób. Są też w stanie obsługiwać funkcję, z której nie da się korzystać. Nowe urządzenia mogą np. udostępniać pamięć lokalną, ale czasem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required