O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Formularze internetowe w HTML5

Jeśli podobnie jak ja jesteś internetowym geekiem, prawdopodobnie najciekawszą z nowych funkcji HTML5 będą dla Ciebie mechanizmy formularzy. To prawda, element canvas jest cudowny, podobnie jak element svg. Interfejsy API JavaScriptu umożliwiają wskazywanie węzłów modelu DOM za pomocą selektorów, dopasowywanie działania do zapytań o media, a także łatwe dodawanie, usuwanie i zmienianie nazw klas — a wszystko to bez konieczności stosowania platform JavaScriptu (jeśli mi nie wierzysz, poczekaj; omawiam te zagadnienia dalej). CSS3 pozwala na szybkie tworzenie prototypów na podstawie dowolnych fantazji programistów. Dlaczego więc moją ulubioną nowością są formularze dostępne w HTML5? Ponieważ zapewniają one ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required