O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Przechodzenie na CSS3

Specyfikacja CSS3 jest dostępna od ponad dziesięciu lat. Niektóre jej funkcje są obsługiwane w silnikach WebKit i Blink oraz w przeglądarkach Opera i Firefox już od dawna. Od czasu Internet Explorera 10 i 11 prawie wszystkie przeglądarki obsługują tę specyfikację. Pora zacząć korzystać z fantastycznych nowych (i nieco starszych) funkcji z CSS3. Zwłaszcza w zakresie obsługi selektorów CSS przeglądarki mobilne działają naprawdę dobrze.

Jeśli nie martwisz się o starsze wersje Internet Explorera (8 i wcześniejsze), możesz stosować dowolne selektory CSS3. Wszystkie są obsługiwane w każdej nowej przeglądarce, a także we wszystkich przeglądarkach ze smartfonów i tabletów.

Specyfikację CSS2 wprowadzono w 1998 r. Od tego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required