O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dodatkowe możliwości dzięki wartościom z CSS3

Przy tworzeniu aplikacji mobilnych na nowe przeglądarki ze smartfonów nie trzeba przejmować się brakiem obsługi selektorów, właściwości i wartości z CSS3 w starszych przeglądarkach. Nowe telefony z Androidem, iPhone’y, iPody, iPady, tablety Galaxy i Microsoft Surface, a także wszystkie urządzenia z silnikiem WebKit, przeglądarkami Firefox i Opera oraz systemem Windows 8 są wyposażone w jedną z najnowszych, zgodnych ze standardami przeglądarek. Dzięki przeglądarkom ze smartfonów (z wyjątkiem niektórych starszych telefonów z systemem Windows 7, jednak nawet i one są coraz lepsze) można pójść naprzód i zacząć stosować większość nowych mechanizmów z CSS3 i HTML5. Już nie trzeba się ograniczać. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required