Rozdział 8. Dodatkowe możliwości dzięki wartościom z CSS3

Przy tworzeniu aplikacji mobilnych na nowe przeglądarki ze smartfonów nie trzeba przejmować się brakiem obsługi selektorów, właściwości i wartości z CSS3 w starszych przeglądarkach. Nowe telefony z Androidem, iPhone’y, iPody, iPady, tablety Galaxy i Microsoft Surface, a także wszystkie urządzenia z silnikiem WebKit, przeglądarkami Firefox i Opera oraz systemem Windows 8 są wyposażone w jedną z najnowszych, zgodnych ze standardami przeglądarek. Dzięki przeglądarkom ze smartfonów (z wyjątkiem niektórych starszych telefonów z systemem Windows 7, jednak nawet i one są coraz lepsze) można pójść naprzód i zacząć stosować większość nowych mechanizmów z CSS3 i HTML5. Już nie trzeba się ograniczać. ...

Get HTML5. Strony mobilne now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.