Rozdział 8. Dodatkowe możliwości dzięki wartościom z CSS3

Przy tworzeniu aplikacji mobilnych na nowe przeglądarki ze smartfonów nie trzeba przejmować się brakiem obsługi selektorów, właściwości i wartości z CSS3 w starszych przeglądarkach. Nowe telefony z Androidem, iPhone’y, iPody, iPady, tablety Galaxy i Microsoft Surface, a także wszystkie urządzenia z silnikiem WebKit, przeglądarkami Firefox i Opera oraz systemem Windows 8 są wyposażone w jedną z najnowszych, zgodnych ze standardami przeglądarek. Dzięki przeglądarkom ze smartfonów (z wyjątkiem niektórych starszych telefonów z systemem Windows 7, jednak nawet i one są coraz lepsze) można pójść naprzód i zacząć stosować większość nowych mechanizmów z CSS3 i HTML5. Już nie trzeba się ograniczać. ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.