O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. CSS w projektowaniu RWD

Strony należy projektować w taki sposób, aby działały na dowolnym urządzeniu, ponieważ są wyświetlane na różnych wyświetlaczach w rozmaitych miejscach. Witryna, którą tworzysz z myślą o komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach, może być oglądana na 52-calowym telewizorze lub w odbiorniku GPS z wyświetlaczem LCD o wymiarach 3×5 cali. Jeśli zaczniesz od dostosowującego się projektu, witryna będzie mogła elegancko zwiększać lub zmniejszać rozmiary niezależnie od sprzętu, na jakim jest wyświetlana.

Aby witrynę można było wyświetlać na ekranach dowolnej wielkości, powinieneś zadbać o jej maksymalną elastyczność. Określanie wielkości czcionek i szerokości elementów za pomocą procentów oraz jednostek rem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required