Rozdział 11. CSS w projektowaniu RWD

Strony należy projektować w taki sposób, aby działały na dowolnym urządzeniu, ponieważ są wyświetlane na różnych wyświetlaczach w rozmaitych miejscach. Witryna, którą tworzysz z myślą o komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach, może być oglądana na 52-calowym telewizorze lub w odbiorniku GPS z wyświetlaczem LCD o wymiarach 3×5 cali. Jeśli zaczniesz od dostosowującego się projektu, witryna będzie mogła elegancko zwiększać lub zmniejszać rozmiary niezależnie od sprzętu, na jakim jest wyświetlana.

Aby witrynę można było wyświetlać na ekranach dowolnej wielkości, powinieneś zadbać o jej maksymalną elastyczność. Określanie wielkości czcionek i szerokości elementów za pomocą procentów oraz jednostek rem ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.