O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Projektowanie aplikacji mobilnych

Projektowanie witryn i aplikacji mobilnych różni się od projektowania rozwiązań przeznaczonych na komputery stacjonarne. Dotyczy to nie tylko projektu wizualnego. Środowisko mobilne wpływa na decyzje związane z projektem i implementacją z wielu powodów: z uwagi na wielkość ekranu, brak urządzenia wskazującego, ograniczoną szybkość pobierania i różne cele użytkowników.

Choć zdaniem wielu osób witryny mobilne należy upraszczać, nie jest to prawdą. Użytkownikom mobilnym trzeba udostępniać wszystkie informacje oferowane osobom korzystającym z komputerów stacjonarnych, przy czym niekoniecznie wszystkie dane muszą być umieszczone na stronie głównej mobilnej wersji witryny.

To prawda, w niektórych witrynach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required