Rozdział 12. Projektowanie aplikacji mobilnych

Projektowanie witryn i aplikacji mobilnych różni się od projektowania rozwiązań przeznaczonych na komputery stacjonarne. Dotyczy to nie tylko projektu wizualnego. Środowisko mobilne wpływa na decyzje związane z projektem i implementacją z wielu powodów: z uwagi na wielkość ekranu, brak urządzenia wskazującego, ograniczoną szybkość pobierania i różne cele użytkowników.

Choć zdaniem wielu osób witryny mobilne należy upraszczać, nie jest to prawdą. Użytkownikom mobilnym trzeba udostępniać wszystkie informacje oferowane osobom korzystającym z komputerów stacjonarnych, przy czym niekoniecznie wszystkie dane muszą być umieszczone na stronie głównej mobilnej wersji witryny.

To prawda, w niektórych witrynach ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.