Rozdział 13. Urządzenia przenośne i dotyk

Mam nadzieję, że już zauważyłeś, iż kod dla przeglądarek mobilnych nie różni się od kodu dla przeglądarek stacjonarnych. Główne różnice związane są z wielkością okna roboczego i sposobem interakcji użytkownika z urządzeniem. W komputerach stacjonarnych użytkownicy korzystają z klawiatury i myszy, ekran jest duży, a wielkość okna przeglądarki można zmienić. W urządzeniach dotykowych trzeba używać grubawych palców (czasem na bardzo małych ekranach) w oknie roboczym, którego wielkości zwykle nie można zmienić.

To jednak tylko uogólnienia. Korzystam z komputera stacjonarnego z 23-calowym ekranem dotykowym. Mam też tablet z zewnętrzną klawiaturą i myszą podłączoną za pomocą Bluetootha. Cała zawartość witryny ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.