O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Dalsza nauka

Jeśli udało Ci się dotrzeć aż tutaj, to mogę bez wahania okrzyknąć Cię starym wyjadaczem w tematach poruszanych w tej książce. Omówiliśmy w niej wiele zagadnień, więc w tej chwili z pewnością masz konkretną wiedzę na temat podstaw pracy z biblioteką D3 i niewątpliwie potrafisz używać jej podstawowych narzędzi. Mam jednak nadzieję, że w pamięci pozostanie Ci przede wszystkim ta nauka: zawsze istnieje kilka- (-dziesiąt?, -set?) sposobów wykonania postawionego przed Tobą zadania. Między innymi na tym polega frajda z programowania, prawda? Przedstawiłem Ci rozwiązania, które mnie wydają się najprostsze, najbardziej intuicyjne oraz najłatwiejsze do opanowania. Jednocześnie mogę powiedzieć, że przypuszczalnie istnieją lepsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required