O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Podstawy wykorzystywanych technologii

Jeśli teraz poświęcisz trochę czasu na zapoznanie się z pewnymi zagadnieniami związanymi z biblioteką D3, oszczędzisz sobie większych frustracji w przyszłości. Pora na kurs z cyklu „Podstawy projektowania stron WWW”.

Ostrzeżenie

Uważaj! To dość gęsty rozdział. Znajdziesz w nim wiedzę zbieraną przez lata tworzenia się internetu — żadna z opisanych tu funkcji nie jest właściwa wyłącznie bibliotece D3. Sugeruję szybkie przejrzenie jego zawartości i poświęcenie uwagi nieznanym Ci dotąd zagadnieniom, z jednoczesnym pominięciem wszystkiego, co znasz. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz tu zajrzeć i przypomnieć sobie co trzeba.

Jeśli nigdy dotąd nie zdarzyło Ci się przygotowywać strony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required