O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Przygotowania do pracy

Przygotowanie się do pracy z biblioteką D3 nie wymaga zbyt wielu zabiegów — wystarczy pobrać jej najnowszą wersję, utworzyć pustą stronę WWW, w której wpisze się kod, i postawić serwer lokalny.

Pobieranie biblioteki D3

Zacznij od utworzenia katalogu, w którym będziesz przechowywać pliki projektu. Nazwij go, jak chcesz — ja sugerowałbym na przykład projekty.

W tym katalogu utwórz podkatalog o nazwie d3 — tak będzie znacznie wygodniej. Zapisz w nim najnowszą wersję biblioteki D3. Pobiera się ją pod adresem d3js.org/d3.v3.zip w postaci archiwum ZIP, więc po zapisaniu jej na dysku, trzeba rozpakować plik archiwum. W chwili przygotowywania tej książki dla polskiego czytelnika biblioteka była dostępna w wersji 3.2.7. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required