O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Skalowanie

„Skalowanie polega na przenoszeniu przestrzeni danych wejściowych na zakres obiektu wyjściowego” — takimi słowy Mike Bostock określił funkcje skalujące biblioteki D3 (https://github.com/mbostock/d3/wiki/Quantitative-Scales) i, szczerze mówiąc, nie sądzę, by dało się to ująć lepiej.

To bardzo mało prawdopodobne, by wartości z zestawu danych dokładnie odpowiadały podanym w pikselach wymiarom kanwy, na której będziesz operować. Funkcje skalujące pozwalają w wygodny sposób przenieść początkowy zakres danych do nowej dziedziny, bardziej poręczniej z punktu widzenia wizualizacji.

Funkcje skalujące są metodami biblioteki D3 przyjmującymi zdefiniowane przez Ciebie parametry. Gdy już je przygotujesz, wywołujesz funkcję scale, przekazujesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required