Rozdział 12. Mapy geograficzne

Wykresy słupkowe, wykresy punktowe, wykresy kołowe, a nawet wykresy siłowe... „Wszystko to bardzo pięknie — myślisz sobie — ale przejdźmy już w końcu do map!”.

Poznaj GeoJSON

Standard JSON już znasz, pora zaznajomić się teraz z GeoJSON, czyli bazującym na formacie JSON standardzie zapisywania danych geograficznych na potrzeby aplikacji internetowych. GeoJSON nie jest niczym nowym, a jedynie wysoce wyspecjalizowaną metodą stosowania JSON.

Zanim jednak przejdziemy do generowania map, musimy w jakiś sposób zdobyć dane znacznika path (czyli konturu) kształtu, który będziemy chcieli wyświetlić. Zaczniemy od najprostszego przykładu — odwzorowania granic Stanów Zjednoczonych. W katalogu z kodami przykładów znajdziesz plik ...

Get Interaktywna wizualizacja danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.