O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Eksportowanie

Czasami wizualizacja danych w oknie przeglądarki to za mało, bywa bowiem, że trzeba zaprezentować efekty swojej pracy w innej formie — czy to podczas prezentacji na konferencji TED, czy to podczas pierwszego samodzielnego wystąpienia w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Oto trzy proste sposoby, które pozwolą Ci przenieść wizualizacje przygotowane za pomocą poleceń biblioteki D3 poza jej ramy i zapisać je w formatach bardziej odpowiednich dla innych, mniej interaktywnych mediów. Biblioteka D3 nie oferuje żadnej funkcji, która umożliwiałaby bezpośrednie eksportowanie grafiki (chociaż są tacy, którzy piszą własne służące do tego narzędzia), przedstawię zatem kilka prostych metod, które sprawdzą się z każdą grafiką SVG i w każdej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required