Rozdział 13. Eksportowanie

Czasami wizualizacja danych w oknie przeglądarki to za mało, bywa bowiem, że trzeba zaprezentować efekty swojej pracy w innej formie — czy to podczas prezentacji na konferencji TED, czy to podczas pierwszego samodzielnego wystąpienia w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Oto trzy proste sposoby, które pozwolą Ci przenieść wizualizacje przygotowane za pomocą poleceń biblioteki D3 poza jej ramy i zapisać je w formatach bardziej odpowiednich dla innych, mniej interaktywnych mediów. Biblioteka D3 nie oferuje żadnej funkcji, która umożliwiałaby bezpośrednie eksportowanie grafiki (chociaż są tacy, którzy piszą własne służące do tego narzędzia), przedstawię zatem kilka prostych metod, które sprawdzą się z każdą grafiką SVG i w każdej ...

Get Interaktywna wizualizacja danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.