Wprowadzenie

W tej książce chcemy przedstawić nowy rodzaj profesjonalisty z dziedziny baz danych: inżyniera niezawodności baz danych. Przypomnij sobie swoje wcześniejsze wyobrażenia na temat administratorów baz danych. Każdy inżynier oprogramowania lub systemów, który miał do czynienia z tymi tajemniczymi stworzeniami, zapewne ma wiele takich wyobrażeń.

W tradycyjnym podejściu administratorzy baz danych dokładnie znali wewnętrzne mechanizmy baz danych. Żyli, oddychali i żywili się optymalizatorem, silnikiem obsługi zapytań, a także dostrajaniem i opracowywaniem wysoce wydajnych wyspecjalizowanych systemów. Gdy potrzebowali nowych umiejętności, aby usprawnić pracę ich baz, zdobywali je. Uczyli się, jak rozdzielać obciążenie między procesory lub ...

Get Inżynieria niezawodnych baz danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.