O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.2. Zrozumienie modułu Interface Builder

Problem

Chcesz rozpocząć tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji iOS, ale nie chcesz marnować czasu na tworzenie interfejsu bezpośrednio w kodzie.

Rozwiązanie

Użyj modułu Interface Builder.

Analiza

Moduł Interface Builder to zintegrowane z Xcode narzędzie pozwalające na tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji zarówno na platformie OS X, jak i iOS. Interface Builder wykorzystuje pliki .xib, które często są nazywane plikami nib ze względu na używane wcześniej przez Apple rozszerzenie .nib. Plik nib to w rzeczywistości skompilowana (binarna) wersja pliku .xib, który sam w sobie jest plikiem XML zarządzanym przez moduł Interface Builder. Pliki .xib są zapisywane w formacie XML, ponieważ to znacznie ułatwia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required