O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.5. Uruchomienie aplikacji iOS w urządzeniu iOS

Problem

Przygotowałeś projekt iOS w Xcode i teraz chcesz go uruchomić w urządzeniu iOS, aby przekonać się, jak działa.

Rozwiązanie

Po prostu podłącz urządzenie iOS do komputera za pomocą przewodu USB dostarczanego wraz z tym urządzeniem. Następnie wykonaj kroki przedstawione w „1.4. Uruchomienie aplikacji iOS w symulatorze”, aby upewnić się, że wybrałeś odpowiedni projekt w Xcode. W rozwijanym menu Scheme, zamiast wybrać symulator (jak w „1.4. Uruchomienie aplikacji iOS w symulatorze”), wskaż urządzenie, a następnie przejdź do menu Product i wybierz opcję Run.

Analiza

Każda wersja Xcode obsługuje pewną serię wersji platformy iOS. Mówiąc obsługuje, mam na myśli sytuację, w której najnowsza wersja Xcode ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required