O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.7. Deklarowanie zmiennych w Objective-C

Problem

W aplikacji iOS chcesz użyć zmiennych.

Rozwiązanie

Konwencje Apple jasno określają reguły stosowane podczas nadawania nazw zmiennym. Określ typ zmiennej (np. liczba całkowita, tablica, ciąg tekstowy itd.), a następnie nadaj jej opisową nazwę. W pustym wierszu kodu umieść najpierw typ zmiennej, a później jej nazwę. Zaleca się, aby nazwy zmiennych spełniały poniższe warunki.

  1. Stosuj konwencję nazw z użyciem stylu camelCase. Jeżeli nazwa zmiennej składa się z pojedynczego słowa, powinno być ono zapisane małymi literami. Jeśli natomiast nazwa zmiennej to więcej niż tylko jedno słowo, pierwsze powinno być w całości zapisane małymi literami, w każdym kolejnym tylko pierwsza litera powinna być wielka, a pozostałe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required