O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.8. Alokacja i tworzenie ciągu tekstowego

Problem

Chcesz pracować z ciągami tekstowymi w Objective-C.

Rozwiązanie

Użyj klas NSString i NSMutableString.

Analiza

Klasy NSString i NSMutableString pozwalają na przechowywanie ciągów tekstowych w pamięci. Obiekt klasy NSString jest niemodyfikowalny, co oznacza, że po utworzeniu nie można zmieniać jego zawartości. Modyfikowalne ciągi tekstowe są przedstawiane za pomocą obiektów NSMutableString, które można zmieniać po utworzeniu. Wkrótce zobaczysz przykłady obiektów obu wymienionych klas.

Ciąg tekstowy Objective-C powinien być ujęty w cudzysłów, a całość poprzedzona prefiksem @. Przykładowo wyrażenie Witaj świecie przedstawione jako ciąg tekstowy Objective-C będzie zapisane następująco:

@"Witaj świecie"

Istnieje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required