O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.9. Porównywanie wartości w Objective-C za pomocą polecenia if

Problem

Chcesz porównać dwie wartości w Objective-C.

Rozwiązanie

Użyj polecenia if. Więcej informacji o różnych sposobach użycia polecenia if przedstawiam poniżej.

Analiza

Konstrukcje warunkowe stosujemy w naszych codziennych rozmowach. Przykładowo możesz powiedzieć „gdybym go spotkał, wtedy powiedziałbym mu o...” lub „uśpię komputer, jeśli jego obudzenie będzie trwało krócej niż ponowne uruchomienie”. Wszystkie przedstawione zdania zawierają warunek. Polecenie if w Objective-C również posiada warunek. Konstrukcja warunkowa może być znacznie bardziej skomplikowana i zawierać polecenia wykonywane po spełnieniu warunku oraz po niespełnieniu warunku. Podstawa postać polecenia warunkowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required