O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.17. Przejście od ręcznego do automatycznego zarządzania licznikiem użycia

Problem

Chcesz poznać technologię Automatic Reference Counting, czyli wprowadzoną przez Apple nową opcję kompilatora, która uwalnia programistów od będącego dla nich prawdziwym utrapieniem problemu ręcznego zarządzania pamięcią podczas pracy z obiektami w Objective-C.

Podpowiedź

Technologia Automatic Reference Counting eliminuje wiele problemów związanych z ręcznym zarządzaniem licznikiem użycia, które doprowadzały do awarii aplikacji iOS lub jej niestabilności po instalacji w urządzeniu iOS użytkownika. Dzięki technologii ARC programista pozbywa się tego problemu; zarządzanie pamięcią i wszystkie wynikające z tego problemy pozostawia kompilatorowi.

Rozwiązanie

Przeanalizuj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required