O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.28. Wczytywanie danych z innych pakietów

Problem

Kilka obrazów oraz innych zasobów umieściłeś w oddzielnym pakiecie, który następnie znalazł się w pakiecie głównym aplikacji. Teraz w trakcie działania aplikacji chcesz uzyskać dostęp do zasobów nowo utworzonego pakietu.

Rozwiązanie

Ustal ścieżkę dostępu do nowo utworzonego pakietu przy użyciu metody pathForResource:ofType: pakietu głównego. Po uzyskaniu wspomnianej ścieżki dostępu po prostu zażądaj dostępu do pakietu z wykorzystaniem metody bundleWithPath: klasy NSBundle.

Podpowiedź

Zanim będziesz wykonywał kolejne polecenia w tym podrozdziale, najpierw wykonaj przedstawione w „1.26. Tworzenie tzw. pakietu”, aby utworzyć pakiet o nazwie Resources.bundle i umieścić go w pakiecie głównym aplikacji. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required