O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.29. Wysyłanie powiadomień za pomocą NSNotificationCenter

Problem

Chcesz informować o wystąpieniu danego zdarzenia w aplikacji i umożliwić nasłuchującym obiektom podjęcie odpowiedniego działania, w zależności od wygenerowanego powiadomienia.

Rozwiązanie

Użyj metody postNotificationName:object:userInfo: domyślnego centrum powiadomień NSNotificationCenter w celu wygenerowania powiadomienia zawierającego obiekt (to zwykle obiekt powodujący powstanie powiadomienia) oraz słownik userInfo z informacjami dodatkowymi o powiadomieniu i (lub) obiekcie powodującym powstanie powiadomienia.

Analiza

Centrum powiadomień to miejsce centralne dla obiektów powiadomień. Przykładowo po wyświetleniu na ekranie klawiatury na skutek działania użytkownika system iOS wysyła ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required