1.29. Wysyłanie powiadomień za pomocą NSNotificationCenter

Problem

Chcesz informować o wystąpieniu danego zdarzenia w aplikacji i umożliwić nasłuchującym obiektom podjęcie odpowiedniego działania, w zależności od wygenerowanego powiadomienia.

Rozwiązanie

Użyj metody postNotificationName:object:userInfo: domyślnego centrum powiadomień NSNotificationCenter w celu wygenerowania powiadomienia zawierającego obiekt (to zwykle obiekt powodujący powstanie powiadomienia) oraz słownik userInfo z informacjami dodatkowymi o powiadomieniu i (lub) obiekcie powodującym powstanie powiadomienia.

Analiza

Centrum powiadomień to miejsce centralne dla obiektów powiadomień. Przykładowo po wyświetleniu na ekranie klawiatury na skutek działania użytkownika system iOS wysyła ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.