O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.17. Wyświetlanie obrazów za pomocą UIImageView

Problem

Chcesz w interfejsie użytkownika aplikacji wyświetlić użytkownikom obrazy.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIImageView.

Analiza

Klasa UIImageView to jedna z klas najmniej skomplikowanych w iOS SDK. Jak wiesz, zadaniem widoku obrazu jest wyświetlanie obrazu. To zadanie nie wymaga stosowania żadnych sztuczek bądź trików. Wystarczy po prostu utworzyć egzemplarz obiektu typu UIImageView, a następnie umieścić go w widoku. Przyjmujemy założenie, że mamy obraz pokazujący komputer Apple MacBook Air i chcemy go wyświetlić w aplikacji. Pierwszym krokiem jest zmodyfikowanie pliku nagłówkowego kontrolera widoku.

#import <UIKit/UIKit.h> @interface Displaying_Images_with_UIImageViewViewController : UIViewController ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required